Sjakk-bøker Sluttspill Innføring i sluttspill

Dvoretsky's Endgame Manual (4th Edition)

Nivå C-D
Utgivelsesdato Desember 2014
Forfatter
Pris 300 NOK
Legg i handlevognen

Enda en ny og litt utvidet utgave av Dvoretskys antagelig aller mest berømmede bok, regnet som kanskje tidenes beste sluttspillbok, en klok og krevende håndbok for dem som virkelig vil lære seg sluttspill.

Dette er også supersjakktrener Mark Dvoretsky på sitt klareste og mest pedagogiske, så boka kan i større grad enn vanlig med denne forfatteren nyttes og nytes også av sjakkspillere på et mer beskjedent nivå, samtidig som det ikke minst er progresjon i hvert kapittel til langt oppover i mesterspillernes rekker, ja egentlig helt til topps med Dvoretskys faglige nivå og presisjon.

I forordet forteller Dvoretsky at denne fjerde utgaven først og fremst har fått flere diagrammer, slik at leseren kan ha større utbytte av mye av stoffet også uten å sette opp alle stillinger på brettet... Det er også endel analytiske forbedringer innen tårnsluttspill, forteller han, og det er foretatt justeringer for å gjøre noe av teksten enda klarere. Sidetallet er nå 421.

Boka har nyttige øvingsoppgaver til hvert kapittel. Den passer for spillere med ratingstyrke fra omlag 13-1400 og oppover og vil antagelig være en ideell makker på det viktige sluttspillets område for den som seriøst vil bli mesterspiller, elitespiller eller IM, trolig også GM.

Endringene i forhold til de tidligere utgavene er ikke store nok til å forsvare å kjøpe den nye for dem som har første eller særlig andre utgave fra før, mens alle som mangler denne helt moderne sluttspillklassikeren nå har en ekstra gunstig sjanse!

Sjakkforfatter og senere GM Jacob Aagaard skrev dette om første utgave som kom i 2003:

This book is Dvoretsky's most significant book. It gives the ambitious player a chance to do top level training, but also gives the amateur a chance to see what is really important. If any chessbook can make you a better player, this is it.

John Watson, The Week In Chess: "Dvoretsky's Endgame Manual is quite simply a masterpiece of research and insight. (..) This is a particularly important book from the standpoint of clarifying, correcting, and extending the theory of endings. Most of all, Dvoretsky's analysis is staggering in its depth and accuracy."

INNHOLDSFORTEGNELSEN (til tredje utgave) viser den imponerende fine systematikken:

 • Foreword 8
 • Preface 9
 • From the Author (First Edition) 10
 • From the Author (Second Edition) 14
 • Publisher's Note to the Third Edition 15
 • Other Signs, Symbols, and Abbreviations 16
 • Chapter 1 Pawn Endgames 17
  • Key Squares 17
  • Corresponding Squares 18
  • Opposition 18
  • Mined Squares 22
  • Triangulation 24
  • Other Cases of Correspondence 26
  • King vs. Passed Pawns 28
  • The Rule of the Square 28
  • Retis Idea 29
  • The Floating Square 31
  • Three Connected Pawns 32
  • Queen vs. Pawns 33
  • Knight or Center Pawn 33
  • Rook or Bishop's Pawn 34
  • Pawn Races 36
  • The Active King 38
  • Zugzwang 38
  • Widening the Beachhead 39
  • The King Routes 41
  • Zigzag 41
  • The Pendulum 42
  • Shouldering 42
  • Breakthrough 44
  • The Outside Passed Pawn 48
  • Two Rook' Pawns with an Extra Pawn on the Opposite Wing 49
  • The Protected Passed Pawn 54
  • Two Pawns to One 54
  • Multi-Pawn Endgames 54
  • Undermining 57
  • Two Connected Passed Pawns 58
  • Stalemate 59
  • The Stalemate Refuge 59
  • "Semi-Selfmate" 60
  • Reserve Tempi 61
  • Exploiting Reserve Tempi 61
  • Steinitz' Rule 63
  • The g- and h-Pawns vs. the h-Pawn 64
  • The f- and h-Pawns vs. the h-Pawn 66
  • Both Sides have Reserve Tempi 69
 • Chapter 2 Knights versus Pawns 71
  • King in the Corner 71
  • Mate 71
  • Drawn Positions 71
  • Knight vs Rook Pawn 72
  • The Knight Defends the Pawn 74
 • Chapter 3 Knight Endgames 78
  • The Deflecting Knight Sacrifice 78
  • Botvinnik'a Formula 79
  • Pawns on the Same Side 83
 • Chapter 4 Bishop versus Pawns 85
  • The Elementary Fortresses 85
  • Bishop and Rook's Pawn 85
  • Pawns at h6 and h7 88
  • Pawns at g6 and g7 89
  • Bishop at h7 and Pawn at g6 89
  • Bishop vs. Disconnected Pawns 90
  • Bishop vs. Connected Pawns 92
 • Chapter 5 Opposite-colored Bishops 94
  • The Most Important Rules 94
  • Bishop and Two Connected Pawns vs. Bishop 95
  • Separated Passed Pawns 98
  • The King Blockades the Passed Pawn 102
  • The Bishop Restrains the Passed Pawn 105
 • Chapter 6 Bishops of the Same Color 108
  • Minimal Material 108
  • Bishop and Pawn vs. Bishop 108
  • Transposition to Positions with One Pawn 109
  • Interference 110
  • The Bad Bishop 112
  • Fixing Pawns 112
  • Zugzwang 113
  • "Renegade" Pawns 114
  • Barrier 118
 • Chapter 7 Bishop versus Knight 121
  • Bishop and Pawn vs. Knight 121
  • Knight and Pawn vs. Bishop 123
  • The Bishop is Superior to the Knight 125
  • Cutting the Knight Off 125
  • Fixing the Pawns 126
  • The Passed Pawn 127
  • An Open Position, A More Active King 129
  • Defensive Methods with a Knight against a Bishop 131
  • The Knight is Superior to the Bishop 133
  • Domination and Knight Forks 133
  • Fixing the Pawns 134
  • Closed Position, Bad Bishop 134
 • Chapter 8 Rook versus Pawns 138
  • Rook vs. Pawn 138
  • "Moving Downstairs" 138
  • Cutting the King Off 138
  • Pawn Promotion to a Knight 138
  • Stalemate 139
  • An Intermediate Check for a Gain of Tempo 139
  • Shouldering 139
  • Outflanking 140
  • Rook vs. Connected Pawns 142
  • Rook vs. Separated Pawns 145
 • Chapter 9 Rook Endgames 146
  • Rook and Pawn vs. Rook 146
  • The Pawn on the 7th Rank 146
  • The Pawn on the 6th Rank 147
  • The Pawn on the 5th Rank 150
  • The Umbrella 152
  • The Pawn Hasn't Crossed the Mid-Line 153
  • A Rook and A Rook's Pawn vs. a Rook 156
  • The King is in Front of Its Own Pawn 156
  • The Rook is in Front of the Pawn and the Pawn is on the 7th Rank 157
  • The Rook is in Front of the Pawn and the Pawn is on the 6th Rank 158
  • a- and h-Pawns 160
  • A Rook and Two Pawns vs. a Rook 161
  • Doubled Pawns 161
  • Connected Pawns 161
  • f- and h-Pawns 164
  • Other Pairs of Disconnected Pawns 166
  • A Far Advanced Passed Pawn 168
  • Transition to a Rook vs. Pawns Endgame 168
  • Lasker's Idea 170
  • A Rook and Two Pawns vs. a Rook and Pawn 172
  • All Pawns are on the Same Wing 172
  • Pawns on Opposite Wings 175
  • Disconnected Pawns, One of them is Passed 178
  • Four Pawns vs. Three on the Same Wing 182
  • Balance on One Wing and an Extra Pawn on Another 187
  • The Rook Behind its Own Pawn 187
  • The Rook in Front of the Pawn, with the Pawn on the 7th Rank 190
  • The Rook in Front of the Pawn, with the Pawn on the 6th Rank 196
  • A Knight's Pawn 209
  • The Rook at the Side of the Pawn 214
  • Common Observations about Endgames with Many Pawns 218
  • The Rook's Activity 218
  • The King's Activity 221
  • King on the Edge 222
  • Cutting the King Off 223
  • Akiba Rubinstein's Mastgerpiece 225
 • Chapter 10 Rook versus Knight 228
  • The Knight Alone 228
  • Rook and Pawn vs. Knight and Pawn 229
  • Multi-Pawn Endgames 233
  • Pawns on One Side of the Board 233
  • Pawns on Both Sides 235
  • When the Knight is Stronger than the Rook 236
 • Chapter 11 Rook versus Bishop 238
  • The Lone Bishop 238
  • A Dangerous Corner 238
  • A Safe Corner 238
  • A Bishop's Pawn 240
  • Rook and Pawn vs. Bishop and Pawn 242
  • The Pawns are on the Same File or on Adjacent Files 242
  • Rook Pawns 245
  • Two Pawns vs. Two on the Same Wing 247
  • Three Pawns vs. Three on the Same Wing 251
 • Chapter 12 Queen Endgames 253
  • Queen and Pawn vs. Queen 253
  • Winning Tactical Tricks 256
  • Defensive Tactics 258
  • Pawns on the Same Wing 260
  • A Passed Pawn 262
  • An Active Queen 265
 • Chapter 13 Queen versus Rook 267
  • A Solitary Rook 267
  • Queen vs. Rook and Pawn 269
  • The Rook Behind the Pawn 269
  • The Pawn on the 7th Rank 270
  • The Pawn on the 6th Rank 271
  • A Knight Pawn on the 5th or 6th Rank 273
  • Queen and Pawn vs. Rook and Pawn 275
  • Passed Pawns 275
  • Pawns on Adjacent Files 276
  • A Fortress with Multiple Pawns 277
 • Chapter 14 Other Material Relations 282
  • Two Extra Pieces 282
  • Checkmating with Bishop and Knight 282
  • Checkmating with Two Knights 283
  • Rook and Knight vs. Rook 283
  • Rook and Bishop vs. Rook 284
  • Without Pawns 284
  • With Pawns 286
  • An Extra Bishop or Knight with Queens or Minor Pieces 288
  • Rook vs. Two Minor Pieces 289
  • Queen vs. Various Pieces 292
  • Queen vs. Two Rooks 295
 • Chapter 15 General Endgame Ideas 298
  • King's Activity 298
  • Pawn Power 304
  • Zugzwang 309
  • Fortresses 313
  • A Fortified Camp 313
  • A Pawn Barrier 313
  • An Imprisoned King 315
  • An Imprisoned Piece 317
  • Binding 318
  • Stalemate 320
  • Checkmate 324
  • Domination 326
 • Chapter 16 Solutions 329
  • Bibliography 384
  • Indexes 387
  • Index of Players 387
  • Index of Composers and Analysts 398
  • Index of Strategic and Tactical Techniques 402
  • eBooks 406

UTGIVERENS INTRODUKSJON TIL 3. UTGAVE

It is with a great sense of pride that we present the third edition of Dvoretsky’s Endgame Manual by Mark Dvoretsky. When it was first released in 2003, it was embraced by the chess world. Since then, it has set the standard by which all other works on the endgame are measured.

From the outset, the author’s comprehensive coverage of this critical phase of the game has been both staggering in its depth and impressive in its accuracy. However, rather than rest on his laurels, Mark Dvoretsky has continued to re-examine and re-work the material.

The result is this revised and updated third edition. Not only working independently, but also with the help of attentive readers, masters and grandmasters, the author’s efforts have resulted in what can only be described as the definitive work on endgame theory and practice.

No doubt, when confronted by this massive volume, many chessplayers are intimidated. After all, there are over four hundred large-format pages and over one thousand positions contained in the book. Recognizing the challenge set before the reader, and with an eye to making the material accessible to as many players as possible, Dvoretsky devised a system whereby his Manual could be effectively used by both those wishing to immerse themselves in theory, as well as those wishing a more practical approach.

The key is the author’s concept of using two colors in the text. If your objective is to study and master all the secrets of the endgame, then go through the entire text thoroughly. On the other hand, if you wish to get practical, working knowledge of endings more quickly, then focus your attention only on the text in blue. Either way, you will be rewarded with better results in your games. That is particularly important in this era of rapid time controls and sudden-death finishes.

We hope you will appreciate the author’s passion for the endgame and dedication to producing the most accurate work possible. Regarded by many as Dvoretsky’s magnum opus, it is truly a masterpiece. We wish you good chess, and, of course, better endgames...

Hanon W. Russell
President, Russell Enterprises, Inc.
Milford, Connecticut
July 2011

Detaljert info
Antall sider 408
Type Bok
Språk Engelsk