Chess Expertise Step by Step (DVD-serie)

Med denne DVD-serien befester den greske stormesteren Efstratios Grivas posisjonen sin som en dyktig sjakkpedagog. Her er mye lærerikt stoff ikke minst presentert på en tilgjengelig måte for alminnelige sjakkspillere fra hobbynivå til godt klubbnivå.