Sjakk-bøker Partisamlinger og sjakk-historie Annen sjakk-historie

Gjøvik og Totens sjakkhistorie

Nivå B-D
Utgivelsesdato September 2022
Forfatter
Pris 300 NOK
Legg i handlevognen

En bok om det organiserte sjakklivet på Gjøvik og Toten fra 1908 til 2022. Gjøvik Sjakklubb med litt ulike navn har vært aktiv i det meste av denne perioden. Det har også vært klubber på Kapp, Lena, Raufoss, Eina, Kolbu og i Snertingdal.

Boka forteller blant annet historien om mange lagkamper, turneringer, sjakkspillere og ledere i distriktet gjennom over hundre år. I en første glansperiode på 1920-tallet hevdet både Gjøvik Sjakk-klubb og Totens Schakklub seg forbausende bra i den daværende Oplandenes Schakkreds, som den het, mot de mer etablerte klubbene på Hamar og Lillehammer. I en periode rett før krigen fikk vi en ny blomstringstid med kamper mellom imponerende store klubber i arbeidersjakken på Raufoss og Gjøvik.

I mye nyere tid ble Gjøvik arena for mange større sjakkarrangement, både ved Gjøvik Sjakklubbs 75-årsjubileum i 1983 og 100-årsjubileet ved årsskiftet 2008-09 og ellers særlig gjennom 80- og 90-tallet med blant annet Nordisk mesterskap og turnering i 1985 og Landsturneringen sjakk-NM 1991. Gjøvik Grand Prix har i lange perioder vært en årlig turnering siden den første på Tranberg Gjestegård i 1978 og fram til i dag.

Boka forteller naturlig om hvordan blant andre fire tidligere og kommende verdensmestere har vist kunstene sine med sjakkbrikker på Gjøvik: Emanuel Lasker i 1927, Boris Spasskij i 1983, Anatolij Karpov i 1991 og Magnus Carlsen i starten av 2009.

Denne historien handler imidlertid mest om sjakkspillende miljøer, klubber og mennesker i byen og distriktene rundt. Lenge var det typiske voksenmiljøer der tobakksrøyken gjerne lå tett. Fra 70-tallet og utover har barn og ungdom gjort sterke inntog ved sjakkbrettene, og miljøene har endret karakter.

Blant mange gode spillere dekker boka litt ekstra veien fram til at Arne Schjønsby fra Lena ble Juniornorgesmester i 1969, og Lars Hjelmås fra Gjøvik i 1989. Gjøvik Sjakklubbs lag hevdet seg fra 1980-tallet på et høyere nivå, og rykket i sesongen 1988-89 endelig opp i Østlandsseriens øverste divisjon og ble der i seks år med blant annet to deltagelser i NM-finalen for lag.

Mellom tekst, fotografier og resultater inneholder boka 54 ganske kort kommenterte partier som alle har lokale spillere i aksjon og bidrar til å fortelle historien. Utvalget av bilder og partier har vært noe begrenset, særlig fram til 70-tallet, men boka har 227 fotografier og andre illustrasjoner.

Gjøvik Sjakklubb har hatt ganske mange mesterspillere nasjonalt, og minst tolv som startet med å gå gradene lokalt fra de var unge: Arne Schjønsby, Vegard Steen, Runar Mathisen, Svein G. Myreng, Ole Jørn Gyldenås, Rune Stenvold, Kjetil Bergersen, Steinar Moen, Lars Hjelmås, Hans Olav Lahlum, Morten Joachim Henriksen og Øystein Brekke.

Øystein Brekke har sittet på både mange minner, nysgjerrighet og materiale som tilsammen gjorde det viktig å få skrevet historien og gitt ut boka. Prosjektet har latt seg gjennomføre med et økonomisk bidrag fra Gjøvik Sjakklubb.

Innholdsfortegnelsen

 • Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 • Kapittel 1 1908 – 22:
  • Fra stiftelsesmøtet i 1908 til telefonmatch mot Hamar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 • Kapittel 2 1925 – 29:
  • En glansperiode med Oplandenes krets ved Mjøsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 • Kapittel 3 1930 – 44:
  • Fra arbeidsledighet til arbeidersjakk på Raufoss og Gjøvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 • Kapittel 4 1945 – 57:
  • Oppstart av klubber i hele distriktet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 • Kapittel 5 1958 – 63:
  • Nundal-epoken i Gjøvik Sjakklubb og livlige sjakkår på Toten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
 • Kapittel 6 1964 – 69:
  • Arne Schjønsby og veien til junior-NM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
 • Kapittel 7 1970 – 75:
  • Blomstringstid på Grand Hotell med mange juniorer og mer deltagelse . . . . . . . . . . 58
 • Kapittel 8 1975 – 79:
  • Juniorer til topps i klubben – og noen flytter ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
 • Kapittel 9 1980 – 82:
  • Endelig kretsmestere for lag og individuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
 • Kapittel 10 1983 – 85:
  • Et stolt 75-årsjubileum og en aktiv, sterk klubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
 • Kapittel 11 1986 – 88:
  • Et generasjonsskifte da Lars Hjelmås fosset fram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
 • Kapittel 12 1989 – 91:
  • Lag i førstedivisjon, barnesjakk og NM-rekord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
 • Kapittel 13 1992 – 95:
  • Aktive Hans Olav Lahlum og to NM-finaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
 • Kapittel 14 1996 – 2000:
  • Grand Prix og barnesjakk men stillere år i klubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
 • Kapittel 15 2001 – 07:
  • Internett, hjemmeside og færre medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
 • Kapittel 16 2008 – 15:
  • Et elegant 100-årsjubileum viste klubbens store ressurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
 • Kapittel 17 2015 – 22:
  • Flere turneringer på Gjøvik og en ny juniorgenerasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
 • Formenn og ledere i Gjøvik Sjakklubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
 • Turneringsvinnere i Gjøvik Sjakklubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
 • Personregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Forord

Det har faktisk gått 50 år siden jeg ble med i Gjøvik Sjakklubb som 15-åring tidlig i 1972. I den gamle festsalen på Grand Hotell opplevde vi hver tirsdag kveld et miljø som var litt magisk ikke minst for oss yngre, og noen av oss ble sjakkspillere for livet. Jeg minnes med glede mange spillere som ble sjakkvenner og venner, enkelte helt fram mot i dag når det nødvendigvis tynnes i rekkene.

Jeg ble tidlig interessert i historien om dette miljøet og husker at klubbens veteran og æresmedlem Harald Hansen (1902-87) fortalte fra han selv kom med på 20-tallet og var med da tidligere verdensmester Emanuel Lasker holdt simultanoppvisning i byen i 1927. Litt av denne historien lot seg møysommelig utdype fra byens aviser på mikrofilm i Gjøvik Bibliotek, og ble artikler i et hefte til klubbens 75 års jubileumsfestival i 1983.

Gjennom arbeidet lærte jeg også i hvilken grad tettstedene Raufoss, Lena og Kapp alle hadde store sjakklubber både før og etter krigen. Gjøvik Sjakklubb fra 1970-tallet og utover er en slags sammensmelting av disse miljøene i en tid når folk like gjerne setter seg i bilen og kjører til et felles møtested. Så er klubben etter hvert blitt like preget av medlemmer fra Østre og Vestre Toten, og med innslag fra blant annet Søndre og Nordre Land, som fra Gjøvik by og kommune.

Ved Gjøvik Sjakklubbs 100-årsjubileum i 2008 ble det ved siden av en stor sjakkfestival bare tid til et bildeforedrag om historien, på norsk til klubbens jubileumsfest og på engelsk under nyttårsfesten i festivalprogrammet.

Dette er ingen jubileumsbok, men jeg har opplevd interesse for stoffet og har gjennom årene samlet og tatt vare på det jeg kunne om den lokale sjakkhistorien. En gang burde dette bli en bok, og nå skjer det altså.

Historien kan nok aldri bli komplett i noen betydning, blant annet fordi de eneste eksisterende protokollene synes å være for «Gjøvik private Schakklub» og «Gjøvik Sjakk-klubb» fra 1925 til 28 og for Gjøvik Sjakklubb fra 1980 til 91. Jeg lånte Gjøvik Sjakklubbs protokoll fra 1955 til 79 til arbeidet med jubileumsheftet Gjøvik Sjakklubb 75 år 1908-83, men denne protokollen virker dessverre å være kommet bort.

Mye informasjon finnes heldigvis i gamle aviser som stadig blir bedre tilgjengelige gjennom søk på Nasjonalbibliotekets nettsider www.nb.no. Dette har blitt et viktig verktøy for til denne boka å lese særlig Gjøvik-avisene og Totens Blad.

Fakta fra nyere tid har blitt det største problemet, når stoff i en forenklet utgave blir lagt på hjemmesider eller Facebook i stedet for (også) å bli tatt vare på i en protokoll eller ringperm pluss sendt melding til lokalavisen(e). Fra vi fikk internett på 90-tallet til nå virker dessverre en god del informasjon rett og slett å ha gått tapt.

Historien om sjakkmiljøet er samtidig en historie om samfunnet og menneskene. Da Gjøviks første sjakklubb ble stiftet i 1908, hadde innbyggerne verken bil eller telefon. De første lagkampene mot andre klubber ble utkjempet ved at hvert lag utvekslet trekk over en åpen telefonlinje som de fikk låne fra lørdag kveld til søndag morgen. Slik ble det spilt kamp mellom Gjøvik Schakselskap og Hamar Schakklub i 1922, mellom klubbene i de tre mjøsbyene i 1926 og mellom Toten og Hamar i 1927, før det snart ble litt mer overkommelig å reise innen distriktene våre.

I dag tar de interesserte fly verden rundt for å delta i sjakkturneringer, eller sitter hjemme med mobiltelefon eller PC og spiller partier med motstandere over hele verden. I en moderne tid med antagelig ekstra stor sjakkinteresse i landet til Magnus Carlsen, har sjakklubber der medlemmene møtes fysisk på en fast ukedag til spill og samtaler, fått uventet store utfordringer.

Denne boka handler om mange spennende menneskemøter med sjakkbrett og brikker gjennom over hundre år. Vi har hatt noen store og gjeve arrangementer i nyere tid, men jeg blir nok mest fascinert av de store lokale lagkampene allerede før krigen. For eksempel hvordan klubbene Toten, Gjøvik, Lillehammer og Hamar spilte kretskamper fra 1927 og mønstret 18 spillere fra hver klubb, eller gjerne rekorden da Gjøvik og Raufoss Arbeidersjakklubber barket sammen søndag 19. mars i 1939 med 24 spillere på hvert lag. Jeg skulle gjerne sett eller hatt bilde av denne kampen med 48 spillere i daværende Folkets Hus i Wergelands gate på Gjøvik, i samme rom der dagens kunder triller handlevognene sine hos REMA 1000, uvitende om tøffe dueller i en svunnen tid.

Slike lagkamper var tydelig godt nok avisstoff med navn på alle spillerne, men stort sett bare med etternavn og kanskje en forbokstav. En detektivoppgave for en bok som denne er å finne ut mer om mange av disse menneskene og ikke minst forsøke å gi dem riktige navn. Det har vært en omfattende skattejakt med mye hyggelig belønning. Enda noen flere slike oppklaringer blir det antagelig når boka har kommet ut.

En enda litt vanskeligere detektivoppgave har vært å få tak i bilder av mer eller mindre hovedpersoner i denne historien. De fleste personbildene fra før 1970 har vært skaffet gjennom de avbildede selv eller familien deres. Flere av disse fotografiene blir dermed offentliggjort for første gang.

Gjennom tidene har mange berømte sjakkspillere besøkt Gjøvik og vist sine kunster, blant andre de tidligere eller kommende verdensmesterne Emanuel Lasker, Boris Spasskij, Anatolij Karpov og Magnus Carlsen. De har en slags hedersplass i boka, men spillet deres – partiene – faller utenfor rammene til en slik lokalpatriotisk sjakkbok. Bare Karpovs parti ute på Gjøvik gård i 1991 mot klubbens daværende leder Arne Vik er med, underkastet noen analyser. De spilte remis.

I denne lokale sjakkhistorien forsøker jeg best mulig å fange mennesker og hendelser i sjakklubbene på Gjøvik, Kapp, Lena og Raufoss, og berører også sjakklubber som har eksistert i alle fall på Kolbu, Eina og i Snertingdal.

Det artigste og hyggeligste med å skrive denne boka har vært en ny kontakt med mange sjakkvenner helt fra 70-tallet til i dag, og andre sjakkspillere og familiemedlemmer som jeg ikke kjente fra før. Mange sier at de gleder seg til å holde boka i hånda, og jeg håper selvfølgelig at gleden fortsetter enda litt lenger enn det. God lesning!

Øystein Brekke

Detaljert info
Innbundet? Ja
Type Bok
Språk Norsk bokmål
Antall sider 190
Vekt (g) 1032
ISBN 9788290779295