Sjakk-bøker Åpningsbøker Generelt Åpningsrepertoar

The Kaufman Repertoire for Black & White

A Complete, Sound and User-friendly Chess Opening Repertoire
Nivå B-D
Utgivelsesdato Januar 2012
Forfatter
Pris 320 NOK
Legg i handlevognen

En ny komplett repertoarbok fra forfatteren av den tidligere suksessboka "The Chess Advantage in Black and White" fra 2003. Nå behandles for hvit 1 d4 og for svart 1 e4 e5 til Breyervarianten i Spansk, med avvik, og Grünfeldindisk mot 1 d4.

GM og seniorverdensmester Larry Kaufman har laget en ny og enda grundigere bok enn sist, og selvfølgelig med stor nytte av dagens analysemotorer. Boka er tydelig fersk og variantene svært oppdaterte, siden en forbausende stor andel av mønsterpartiene er spilt i 2011.

I utgangspunktet kunne man tro at dette må være en litt overfladisk bok mest for alminnelige klubbspillere som vil starte å lage et åpningsrepertoar. Det kan den dels være forutsatt at spilleren har en rimelig brukbar kompetanse fra før (rating helst fra omlag 12-1300 og oppover) og fortrinnsvis supplerer med bøker i serien "Starting out" eller lignende, for Kaufman har ikke tid og plass til mye "koseprat" selv i denne svære boka. Her er det mye konkret stoff over tross alt temmelig mange ulike åpninger og variantvalg som må dekkes!

Kaufman har sikkert rett i at boka kan benyttes av et uvanlig bredt spekter av spillere, som han skriver i forordet, blant annet: "The basic idea is that the chosen variations are suitable even for the strongest grandmasters, but are also fine for average tournament and club players." Forfatteren og forlaget gir imponerende mye bok og gjennomarbeidet stoff for pengene. Boka er laget som to bøker i én: Hvitrepertoaret går fra én side og svartrepertoaret fra den andre siden av boka, som da må snus opp ned.

ÅPNINGENE SOM BEHANDLES, slik de er presentert i innholdsfortegnelsen(e):

 • Repertoire for White – Contents
 • White Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
  • Chapter 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Chigorin et al
  • Chapter 2 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Black Gambits
  • Chapter 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Dutch Defense
  • Chapter 4 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pirc, Modern, and Philidor
  • Chapter 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Benoni Defenses
  • Chapter 6 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Old Indian
  • Chapter 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Queen’s Gambit Accepted
  • Chapter 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Queen’s Gambit Declined
  • Chapter 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Slav Defense
  • Chapter 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Semi-Slav Defense
  • Chapter 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Russian System against the Grünfeld
  • Chapter 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 King’s Indian Defense
  • Chapter 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Avoiding the Nimzo-In dian Defense
  • Chapter 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Nimzo-Indian Defense
  • Chapter 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Starting with Nf3
 • The Repertoire for Black – Contents:
 • Black Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Magnus Carlsen’s defenses!
  • Chapter 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Unusual Opening Moves
  • Chapter 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 English Opening
  • Chapter 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Queen’s Indian versus Réti
  • Chapter 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Anti-Grünfeld
  • Chapter 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Queen’s Pawn Openings
  • Chapter 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Neo-Grünfeld
  • Chapter 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Grünfeld Defense – Non-Exchange lines
  • Chapter 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Grünfeld Exchange
  • Chapter 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Center Game and Ponziani
  • Chapter 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Bishop’s Opening and Vienna
  • Chapter 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Gambits
  • Chapter 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Scotch and Four Knights Opening
  • Chapter 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Italian Game
  • Chapter 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Spanish Off shoots
  • Chapter 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Breyer Defense
 • The Repertoire in Practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
 • Index of Variations (Black) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
 • Index of Players. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Detaljert info
Innbundet? Nei
Type Bok
Språk Engelsk
Antall sider 495