Karsten Müllers sluttspill-DVDer

Tyske Karsten Müller er dagens mest dedikerte sluttspillpedagog blant stormesterne. Han er alltid entusiastisk og grundig i forhold til å presentere sluttspill på en systematisk og forståelig måte, selv om det noen ganger kan gå litt raskt. Da er det bare å spole tilbake og ta noe på nytt.

Med Karstein Müllers DVDer fra ChessBase kan du overlate presentasjonen til en virkelig fagmann og bare følge med. Han snakker et veldig greit engelsk.

 • Chess Endgames 14: The Golden Guidelines of Endgame Play DVD

  Stormester Karsten Müller avrunder sin store DVD-serie om sluttspill med et 7 1/2 times glansnummer som demonstrerer mange av de viktigste temaene i denne fasen av spillet.

  Kjøp
  Pris
  340
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2014
 • Chess Endgames 3: Major Piece Endgames DVD

  En særdeles lærerik sluttspill-DVD der stormester Karsten Müller gir deg hele 7 timers forklaring av mange sluttspill med tårn og dronninger i ulike kombinasjoner, også sammen med lette offiserer og normalt selvfølgelig bønder.

  Kjøp
  Pris
  345
  Nivå
  B-D
  Av
 • Chess Endgames 11: Rook against Bishop DVD

  Den 11. DVD'en i GM Karsten Müllers storslåtte gjennomgang av de praktiske sluttspillenes verden gir 8 1/2 time(!) med ulike konstellasjoner med tårn mot løpere, og gjerne oftest noen bønder.

  Kjøp
  Pris
  345
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2012
 • Chess Endgames 4: Strategic Endgames DVD

  Den fjerde sluttspill-DVDen fra stormester Karsten Müller behandler strategiske sluttspill på hans svært instruktive måte. Her starter han ofte med mange flere brikker på brettet og går inn i viktige sluttspill som tårn, løper og bønder mot tårn, springer og bønder, tårn og ulikefargede løpere, dronning, springer og bønder mot dronning, løpet og bønder osv.

  Kjøp
  Pris
  345
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2007
 • Chess Endgames 2: Rook Endgames DVD

  Stormester Karsten Müller fortsetter sin populære gjennomgang av sluttspill som det er nyttig å mestre for å bli en god sjakkspiller. Denne andre DVDen konsentrerer seg helt om de hyppigste sluttspillene i praksis: Tårnsluttspill.

  Kjøp
  Pris
  345
  Nivå
  B-C
  Av
 • Chess Endgames 7: Endgame Principles Weaknesses & Fortresses DVD

  Stormester Karsten Müller fortsetter sin lange og kompetente sluttspillodyssé med DVD-serien som er den plausible og kjekke måten å bli bedre og god i sluttspill på uten, eller i tillegg til, å grave seg ned i "tunge" bøker.

  Kjøp
  Pris
  340
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2010
 • Chess Endgames 9 Rook and Minor Pieces DVD

  En instruktiv og innholdsrik DVD om ulike sluttspill der hver har et tårn og en lett offiser. Vanlige sluttspill som ellers er lite behandlet.

  Kjøp
  Pris
  345
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2011
 • Chess Endgames 5: Principles Activity & Initiative DVD

  Mens de fire første sluttspill-DVDene til Karsten Müller handler om teoretiske sluttspill med ulike materielle konstellasjoner, behandler denne femte de viktige underliggende prinsippene aktivitet, initiativ, mattangrep og avbytter.

  Kjøp
  Pris
  340
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2010
 • Chess Endgames 6 Endgame principles Domination & prophylaxis DVD

  Nye 5 lærerike timer med stormesteren og sluttspilleksperten Karsten Müller. Her gjelder det blant annet å hindre motspillerens muligheter: Profylakse, samt og å vise tålmodighet når det trengs.

  Kjøp
  Pris
  355
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2010
 • Chess Endgames 13: Double Rook Endings DVD

  Tårnsluttspillene er som kjent de vanligste sluttspillene, som alle lærer en del om. Men mange av dem kommer fra doble tårnsluttspill, som alle vet mye mindre om. Gjennom 4 1/2 times DVD tetter GM Karsten Müller hullet for oss!

  Kjøp
  Pris
  345
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2013
 • Chess Endgames 8: Practical Rook Endgames DVD

  Tårnsluttspill oppstår som kjent mye oftere enn andre sluttspill. Dermed blir det naturlig og verdifullt at Karsten Müller følger opp de teoretiske tårnsluttspillene fra DVD 2 i denne serien med drøfting av praktiske tårnsluttspill.

  Kjøp
  Pris
  340
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2011
 • Chess Endgames 12: Rook vs Knight DVD

  Masse interessante og lærerike sluttspill med kombinasjoner av ett eller to tårn mot tårn og springer(e), alt med supereksperten GM Karsten Müller i aksjon på enda en DVD i denne serien.

  Kjøp
  Pris
  345
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2013
 • Chess Endgames 1 Basic Knowledge for Beginners DVD

  Stormester Karsten Müller er en av vår tids store eksperter og pedagoger i sluttspill. På denne DVD-en gir han deg hele 5 1/2 times "privatundervisning" i alle de mest grunnleggende sluttspillene.

  Kjøp
  Pris
  345
  Nivå
  A-B
  Av