Opening for White according to Kramnik

En faglig seriøs og grundig bokserie som bygger et åpningsrepertoar for hvit med åpningstrekket 1 Sf3, men der hvit i de fleste tilfeller vil følge opp med et senere både d4 og c4. Serien presenteres som "Kramniks åpningsrepertoar", som i hovedsak er riktig, men selvfølgelig ikke må tas for bokstavelig. Dette er først og fremst detaljerte forslag fra tidligere FIDE-verdensmester Aleksander Khalifman og hans team i St. Petersbrurg til hvordan hvit kan spille for en seriøs fordel i åpningen gjennom kritisk krevende varianter for svart å besvare. Førsteutgaven til serien utkom rundt århundreskiftet, men er nå utsolgt. Foreløpig foreligger nå fire bøker i den ganske sterkt utvidede 2.utgaven av denne bokserien.

 • Opening for White According to Kramnik 1b (Kongeindisk)

  Bak det kompliserte navnet på boka - slik denne serien er bygget opp - finner du Aleksander Khalifmans rykende ferske oppdatering fra hvits side i hovedvarianten i Kongeindisk. Her starter samtidig utgaven av Khalifmans serie "Kramnik-repertorarbøker" som starter med 1 Sf3 og stort sett går over i d4-åpninger. Det første bindet fra sist er nå delt i to, og denne første delen som utkommer, handler utelukkende om Kongeindisk etter trekkene 1 Sf3 Sf6 2 c4 g6 3 Sc3 Lg7 4 e4 d6 5 d4 0-0 6 Le2 e5 7 0-0.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
 • Opening for White according to Kramnik 4

  En betydelig utvidet "Kramnik 4" i den seriøse og skikkelige repertoarserien til "team Khalifman" i St. Petersburg. Her tre åpninger som oftere oppstår etter andre førstetrekk, men smarte overganger er noe av finessen med disse bøkene.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2011
 • Opening for White according to Kramnik, bind 3 (2nd edition)

  Denne nyutgaven av tredje bind i den kyndige serien som følger "Kramniks åpningsrepertoar med 1 Sf3" har blitt en grundig spesialbok sett fra hvits side om Symmetrisk engelsk etter 1 Sf3 c5 2 c4.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2011