Video/DVD Åpninger Åpninger med 1 d4

Hollandsk

 • Dutch A80-A85 CD

  Schipkov kompletterer her sin CD-trilogi om hollandske varianter med de noe mer sjeldne - men slett ikke ufarlige - alternativene for hvit som 1 d4 f5 2 Sc3, 2 Lg5 eller 2 c4 Sf6 3 Sc3 med hensikten e4.

  Kjøp
  Pris
  300
  Nivå
  C-D
  Av
 • The Aggressive Classical Dutch for Black DVD

  Den sterke engelske stormesteren Nick Pert gir svart et spennende repertoar med Klassisk hollandsk som starter med f5, e6, Sf6 og Le7. Han dekker også sidevarianter som hvit kan velge fra trekk 2 for å unngå dette systemet.

  Kjøp
  Pris
  355
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2018
 • Killer Dutch DVD DVD

  6 1/2 times ny DVD om Klassisk hollandsk med stormester Simon Williams, den kanskje fremste eksperten på området. Han behandler mest stillingen etter 1 d4 f5 2 Sf3 Sf6 3 g3 e6 4 Lg2 Le7 5 0-0 0-0 6 c4 d6 7 Sc3.

  Kjøp
  Pris
  300
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2010
 • Leningrad Dutch Fritz Trainer Opening DVD

  Populære GM Mihail Marin med en ny og interaktiv DVD om det ambisiøse Leningrad hollandsk, altså f5 og g6 fra svarts side mot 1 d4. Her er det også en eksklusiv database med 72 utvalgte partier.

  Kjøp
  Pris
  340
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2013
 • The ABC of the Anti-Dutch DVD

  Etter 1 d4 f5 må Hollandsk-spilleren også være forberedt på endel spesielle varianter som hvit velger for å hindre svart i få spesialoppstillngen sin. På denne DVDen går IM Andrew Martin gjennom disse alternativene, som 2 Sc3, 2 e4 og 2 Lg5 med flere. Martin er som alltid tydelig i presentasjonen som passer for spillere med ratingstyrke omlag 1100 og oppover. Som ChessBase-DVD kan den også brukes interaktivt med at du selv supplerer med analyser og innspill ved hjelp av Rybka, Fritz eller annen analysemotor. 3 timer 10 minutters spilletid.

  Kjøp
  Pris
  330
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2008
 • Beating the Anti-Dutch Systems (Foxy Openings 9) DVD

  De Anti-Hollandske systemene som tittelen henspeiler på er (etter 1 d4 f5) først og fremst 2 Sc3, 2 Lg5 eller 2 e4. Dette er varianter som alle hollandsk-spillere må være oppmerksomme på, og de er aktuelle våpener for hvitspillere som vil unngå motspillerens spesialiteter som Leningrad eller Stonewall. IM Andrew Martin går som vanlig grundig til verks og skisserer planer i forhold til bondestrukturer, før han illustrerer budskapene med aktuelle partier. Vi kan glede oss over at det første av dem (ikke komplett) er Smejkal - Zwaig fra soneturneringen i 1969, der nordmannen slår den kjente stormesteren overbevisende med svart.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  B-D
  Av
 • The Modern Stonewall Dutch Easily Explained (Foxy DVD vol. 93) DVD

  En ny DVD som introduserer den moderne spillemåten i Stonewall hollandsk med Ld6 som også er tema for boka Win with the Stonewall Dutch. IM Andrew Martin forklarer hovedpoengene i åpningen gjennom 12 utvalgte partier

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2009
 • The Leningrad Dutch Defence DVD

  Kjøp
  Pris
  390
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2023
 • Leningrad Dutch (Foxy Openings 32) DVD

  IM Andrew Martin lager populære DVDer som er en behagelig måte å lære på. Martin snakker også et veldig tydelig og fint engelsk. Denne DVDen handler om det skarpe valget Leningradvarianten i Hollandsk, altså 1 d4 f5, og så spiller svart et snarlig g6 og Lg7. Vi antar at nivået er mest ideelt for spillere med ratingstyrke ca. 1200 - 2100.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  B-C
  Av
 • The Stonewall Dutch - A Fighting Repertoire against 1.d4 DVD

  Stonewall-Hollandsk har vært en populær åpning i endel år og er sikret videre posisjon etter blant annet å ha blitt spilt flere ganger av Magnus Carlsen. Dette bekrefter også "norsk status" når Simen Agdestein trapper litt ned.

  Kjøp
  Pris
  340
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2017
 • The Dutch Defence - Leningrad System A86-A89 CD

  Leningradsystemet, altså med g6 og Lg7, er både det mest aggressive og det mest populære systemet for svart i Hollandsk etter 1 d4 f5. Med 18 databasetekster, 142 kommenterte modellpartier og flere enn 15.000 partier i basen,

  Kjøp
  Pris
  230
  Nivå
  B-D
  Av