Forfattere

Forfatter 'Dan Heisman'

Oversikt over våre produkter med Dan Heisman

 • A Guide To Chess Improvement

  En uvanlig stor, spennende, innholdsrik og praktisk tips-, lære- og treningsbok for alminnelige sjakkspillere og rene hobbyspillere. Dette er redigerte høydepunkter fra Heismans mangeårige spalte "Novice Nook" på chesscafe.com.

  Kjøp
  Pris
  290
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2010
 • The Improving Chess Thinker

  Et hederlig forsøk på en moderne, populær bok om det krevende temaet sjakktenking for alminnelige spillere under stormesternivå... Denne nye utgaven av Heismans bok har 308 sider mens den forrige hadde 220.

  Kjøp
  Pris
  205
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2014
 • Is Your Move Safe?

  Den amerikanske sjakktreneren Dan Heisman besvarer et behov som mange føler med boka om "sikre" og "usikre" trekk, i virkeligheten om å unngå tabber. Leseren skal selv ta stilling til om trekk er sikre eller ikke, og så blir alternativene gått nøye gjennom.

  Kjøp
  Pris
  250
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2016
 • Back to Basics: Tactics ChessCafe Back to Basics Chess Series

  En svært praktisk ny taktikkbok med nær sagt alle typer situasjoner, temaer og teknikker som du må lære å gjenkjenne og håndtere i virkelig spill. Boka er for spilleren som ikke lenger er på begynnernivå, men antagelig har det vi kan kalle en ratingstyrke mellom omlag 500 og 1300. Her er en god sjanse til å komme videre, anbefales!

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  B
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2007
 • Elements of Positional Evaluation, How the Pieces Get Their Power, 4th Edition

  En innføringsbok i stillingsbedømmelse i alle spillets faser, men også en drøfting av gjeldende teorier for posisjonsspill og hvilke elementer som teller vesentlig i bedømmelsen av en sjakkstilling, og forholdet mellom dem.

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2010
 • Everyone's Second Chess Book

  Egentlig ikke en lærebok, men et svært praktisk supplement til en lærebok for nesten-nybegynnere. Dan Heisman er spesialist på å bevisstgjøre spillere på lavere nivåer om hvordan unngå de grove feilene som de taper partiene på. Mye tekst, og spesielt aktuell for voksne spillere på ratingnivå inntil ca 1200.

  Kjøp
  Pris
  210
  Nivå
  A-B
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2018
 • Looking for Trouble Recognizing and Meeting Threats in Chess

  Endelig en bok om det motsatte av å utføre en pen kombinasjon, men i stedet å identifisere motstanderens konkrete trussel og iverksette forsvar eller mottiltak.

  Kjøp
  Pris
  245
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2014
 • The World's Most Instructive Amateur Game Book

  Dan Heisman elsker å bruke sjakkpartier av amatører til læring, og her gjennomgår han grundig 30 av dem. Her det mange feil, og et flertall kanskje instruktive.

  Kjøp
  Pris
  240
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2013
 • The Improving Annotator From Beginner to Master

  Alle vet(?) at det er utviklende og VIKTIG for sjakkspilleren å gå ærlig gjennom partiene man har spilt. Det aller beste er nok å ta den helt ut og skrive kommentarer. Det handler denne boka om!

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2011
 • The Improving Chess Thinker

  En bok som konkret søker å gå inn på sjakktenkning for ulike nivåer framfor alt under mesterstyrke. Dan Heisman innleder med å fortelle at han er særlig interessert i spørsmålene 1) Hvordan lærer sjakkspillere og gjør framgang? og 2) Hvordan tenker sjakkspillere under et parti?

  Kjøp
  Pris
  205
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2009