Forfattere

Forfatter 'Nick Maatman'

Oversikt over våre produkter med Nick Maatman

 • The Hidden Laws of Chess Volume One: Mastering Pawn Structures

  En ekstra velredigert lære- og treningsbok om spill med ulike bondestrukturer, med målet å løfte eleven viktige steg fra vanlig greit klubbnivå og opp til mesterstyrke, som er forfatterens ambisiøse ærend.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2022