Sjakk-bøker Lærebøker

Sjakkskolen komplett

Pris 400 NOK
Legg i handlevognen

De norske lærebøkene Sjakkskolen 1, 2 og 3, alle med løsningshefter, og sammen med oppgaveheftene "111 sjakk matt i 1 trekk", "111 sjakktrekk som vinner" og "111 smarte sjakktrekk". Den eneste sammenhengende læreserien i sjakk på norsk, og med mange nyttige øvingsoppgaver.

Sammen med Sjakkskolen 1 og 2 følger det også diplom. Oppgaveheftet med 1-trekkere passer best sammen med siste halvdel av boka Sjakkskolen 1. De nye oppgaveheftet 111 sjakktrekk som vinner passer sammen med Sjakkskolen 3 eller siste del av Sjakkskolen 2.

Progresjonen i Sjakkskolen-bøkene er ganske forsiktig, slik den bør være, men ofte ikke har vært i sjakkopplæring. Man skal ha respekt for at det nødvendigvis tar en god del tid og øving å opparbeide både en teoretisk og praktisk forståelse av sjakkspillet. Stoffet om de forskjellige fasene i spillet - åpningen, midtspillet og sluttspillet - kommer om hverandre i en naturlig rekkefølge som forfatteren vurderer etter vanskelighet og viktighet, og med nødvendige øvingsoppgaver hele veien.

Sjakkskolen 2 og særlig Sjakkskolen 3 inneholder samtidig atskillig stoff som mer erfarne sjakkspillere vil ha nytte av. Noen har spilt mye sjakk med et mangelfullt teoretisk grunnlag, forsiktig sagt.

Forfatteren Øystein Brekke er Norges mest erfarne sjakklærer og sjakkforfatter på begynner- og særlig nesten-begynner-nivået. Etter selve begynnerinnføringen har sjakkelever ofte opplevd en missing link eller for brå progresjon da generelle bøker som liksom skal være enkle, likevel ofte etterlater nesten-begynneren eller den rene "hobby- og kaffespilleren" mange ubesvarte spørsmål.

Detaljert info
Sjakkskolen 2 med løsningshefte - Antall sider 80
111 sjakk matt i 1 trekk - Antall sider 32
Sjakkskolen 3 med løsningshefte - Antall sider 88
111 sjakktrekk som vinner - Antall sider 30
111 smarte sjakktrekk - Antall sider 30