Sjakk-bøker Åpningsbøker 1 e4-åpninger Siciliansk

The Rossolimo Sicilian

Nivå B-D
Utgivelsesdato April 2011
Forfatter
Pris 280 NOK
Legg i handlevognen

Rossolimo Siciliansk er her 1 e4 e5 2 Sf3 Sc6 3 Lb5. Som undertittelen til boka sier: "A Powerful Anti-Sicilian that Avoids Tons of Theory".

Bologan har vist seg som en av de ledende forfatterne av åpningsbøker (+ åpnings-DVD'er), og her leverer han en ny sympatisk og temmelig sikkert viktig bok om en åpning som i alle fall utgjør et svært praktisk alternativ sett fra hvits side, og antagelig litt ubehagelig sjenerende sett med svarts brikker.

3 Lb5 i denne stillingen er en konkret måte å unngå at svart kan spille den populære Sveshnikov-varianten og Aksellerert drage.

Innholdsfortegnelsen

 • Introduction 7
 • Chapter 1 – Secondary Moves 11
 • 1.e2-e4 c7-c5 2.Ng1-f3 Nb8-c6 3.Bf1-b5
 • Chapter 2 – Black Plays 3...Àf6 31
 • 1.e2-e4 c7-c5 2.Ng1-f3 Nb8-c6 3.Bf1-b5 Ng8-f6
 • Chapter 3 – White Exchanges after 3...d6 41
 • 1.e2-e4 c7-c5 2.Àg1-f3 Àb8-c6 3.Ãf1-b5 d7-d6 4.Ãb5xc6
 • Chapter 4 – White Cas tles af ter 3...d6. 65
 • 1.e2-e4 c7-c5 2.Àg1-f3 Àb8-c6 3.Ãf1-b5 d7-d6 4.0-0
 • Chapter 5 – Span ish-Type Play: 7...b5 83
 • 1.e2-e4 c7-c5 2.Àg1-f3 Àb8-c6 3.Ãf1-b5 d7-d6 4.0-0 Ãc8-d7
 • 5.Õf1-e1 Àg8-f6 6.c2-c3 a7-a6 7.Ãb5-a4 b7-b5
 • Chapter 6 – White Cas tles af ter 3...e6 99
 • 1.e2-e4 c7-c5 2.Àg1-f3 Àb8-c6 3.Ãf1-b5 e7-e6 4.0-0
 • Chapter 7 – Black Develops First: 7...Ãb7 111
 • 1.e2-e4 c7-c5 2.Àg1-f3 Àb8-c6 3.Ãf1-b5 e7-e6 4.0-0 Àg8-e7
 • 5.c2-c3 a7-a6 6.Ãb5-a4 b7-b5 7.Ãa4-c2 Ãc8-b7
 • Chapter 8 – The Direct Exchange 4.Ãxc6 127
 • 1.e2-e4 c7-c5 2.Àg1-f3 Àb8-c6 3.Ãf1-b5 e7-e6 4.Ãb5xc6
 • Chapter 9 – Posing Problems: 6.©e2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
 • 1.e2-e4 c7-c5 2.Àg1-f3 Àb8-c6 3.Ãf1-b5 e7-e6 4.Ãb5xc6 b7xc6
 • 5.d2-d3 Àg8-e7 6.©d1-e2
 • Chapter 10 – Other Sixth Moves for White . . . . . . . . . . . . . . . . 149
 • 1.e2-e4 c7-c5 2.Àg1-f3 Àb8-c6 3.Ãf1-b5 e7-e6 4.Ãb5xc6 b7xc6
 • 5.d2-d3 Àg8-e7
 • Chapter 11 – The Fianchetto with 4...bxc6 . . . . . . . . . . . . . . . . 159
 • 1.e2-e4 c7-c5 2.Àg1-f3 Àb8-c6 3.Ãf1-b5 g7-g6 4.Ãb5xc6 b7xc6
 • 5
 • Chapter 12 – The Fianchetto with 4...dxc6 . . . . . . . . . . . . . . . . 173
 • 1.e2-e4 c7-c5 2.Àg1-f3 Àb8-c6 3.Ãf1-b5 g7-g6 4.Ãb5xc6 d7xc6
 • Chapter 13 – Black Plays 4...dxc6 and 6...Àf6 . . . . . . . . . . . . . . . 183
 • 1.e2-e4 c7-c5 2.Àg1-f3 Àb8-c6 3.Ãf1-b5 g7-g6 4.Ãb5xc6 d7xc6
 • 5.h2-h3 Ãf8-g7 6.d2-d3 Àg8-f6
 • Chapter 14 – The Immediate 7.0-0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
 • 1.e2-e4 c7-c5 2.Ng1-f3 Nb8-c6 3.Bf1-b5 g7-g6 4.Bb5xc6 d7xc6
 • 5.h2-h3 Bf8-g7 6.d2-d3 Ng8-f6 7.0-0
 • Chapter 15 – What Would You Play?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
 • Index of Players. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
 • New In Chess Code System. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
 • Index of Variations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Detaljert info
Innbundet? Nei
Type Bok
Språk Engelsk
Antall sider 238