Forfattere

Forfatter 'Augusto Caruso'

Oversikt over våre produkter med Augusto Caruso

 • The Computer Chess World How to make the most of chess software

  En moderne bok om sjakkprogrammer, hvordan de er bygget opp og hvordan forfatterne mener de kan brukes til stor framgang i sjakk. En del konkrete opplysninger og tips om hvordan nyttiggjøre seg programmene best mulig.

  Kjøp
  Pris
  260
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2021