Forfattere

Forfatter 'Efstratios Grivas'

Oversikt over våre produkter med Efstratios Grivas

 • Grivas Opening Laboratory, Volume 7

  Sjuende og siste bok i stormester Grivas sitt kyndige og fint presenterte åpningsrepertoar med 1 d4. Denne siste boka viser først og fremst spill mot alle slags Benoni, pluss Gammelindisk, Moderne forsvar og noen sjeldne valg.

  Kjøp
  Pris
  270
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2021
 • Grivas Opening Laboratory, Volume 6

  Sjette bok i Grivas sin nyttige bokserie for hvitspillere med 1 d4 dekker fem ulike systemer i Dronninggambit. Fire av dem åpner teoretisk normalt med 1 d4 d5 2 c4 e6, og ett kapittel dekker ulike varianter av Slavisk forsvar med 2...c6.

  Kjøp
  Pris
  270
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2021
 • Grivas Opening Laboratory, Volume 5

  Femte del i Grivas sin utmerkede repertoarserie om å spille 1 d4 med hvit, normalt fulgt av 2 c4. Denne boka behandler litt sjeldnere svar i dronninggambit, med Tsjigorin, Tarrasch og Semi-Tarrasch som de mest aktuelle.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2021
 • The Tactics Bible

  Den anerkjente treneren og stormesteren Grivas sin hovedbok om sjakktaktikk behandler alle viktigste mattbilder og mattangrep med mange fine eksempler. En stor bok med ikke minst masse praktisk stoff for sjakktrenere.

  Kjøp
  Pris
  315
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2018
 • Grivas Opening Laboratory Volume 4

  Fjerde bok i Grivas sin utmerkede serie med et d4-åpningsrepertoar for hvit dekker fire viktige forgreininger fra dronninggambit 1 d4 d5 2 c4. Prisverdig at boka ikke tar et lettvint valg avbyttevarianten.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2020
 • Grivas Opening Laboratory Volume 3 Queen's Indian Defence, Bogoindian Defence, Budapest Gambit

  En glimrende bok om å spille Dronningindisk, Bogoindisk og Budapestgambit med hvit. I serien med d4-repertoar velger Grivas altså det ytterste solide 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sf3 (ikke Sc3 som tillater Nimzoindisk).

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2020
 • Grivas Opening Laboratory Volume 2 King's Indian Defence, Dutch Defence, Benko-Volga Gambit

  En smart serie åpningsbøker der stormester Grivas viser egne oppskrifter med 1 d4 mot ulike svar. Denne boka er hvit mot Kongeindisk (Averbakh-system Le2 og Lg5), Hollandsk

  Kjøp
  Pris
  270
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2020
 • Your Jungle Guide to Rook Endings

  Enda en bok om tårnsluttspill? Ja, og trolig den aller beste fra et praktisk synspunkt for spillere med ratingstyrke fra ca 14-1500 og oppover. Stormestertrener Grivas har i ekstra grad lagt "sjela" si i denne!

  Kjøp
  Pris
  330
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2020
 • A Complete Guide to the Grivas Sicilian 4...Qb6

  Praktisk bok om en smart variant. Den greske stormesteren er selv spesialisten på den antagelig undervurderte siciliansk-varianten som starter med trekkene 1 e4 c5 2 Sf3 Sc6 3 d4 cxd4 4 Sxd4 Db6.

  Kjøp
  Pris
  100
  Nivå
  B-D
  Av
 • Grivas Opening Laboratory Volume 1 Slav Defence, Gruenfeld Defence and Blumenfeld Gambit

  Den første av en serie bøker med et grundig presentert hvitrepertoar med 1 d4. Stormester Grivas går lenger enn vanlig åpningsbøker og serverer for hver av åpningene også midtspillstrategi, sluttspillteknikk og taktiske motiver.

  Kjøp
  Pris
  280
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2020
 • Chess Expertise Step by Step vol. 2: Mastering Strategy DVD

  Den anerkjente trenerkapasiteten stormester Grivas byr på en forfriskende ny DVD-serie. Denne nummer 2 har en bred tittel, men viser nyttige elementer og tilnærminger for sjakkspillere opp til sterk mesterklasse.

  Kjøp
  Pris
  335
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2011
 • Chess Expertise Step by Step vol. 4: Endgame Magic DVD

  4 timers leksjon i ulike sluttspill med den kyndige sjakktreneren stormester Grivas. Navnet "magic" skal ikke tas bokstavelig, da dette er stoff i en praktisk virkelighet.

  Kjøp
  Pris
  335
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2012
 • Grivas Method, Middlegame Strategies

  Et nytt opus fra den anerkjente greske sjakkforfatteren. Han gjennomgår viktige strategiske temaer gjennom utvalgte partier og i siste del av boka taktiske temaer gjennom partier og studier. Mange lekkerbiskener, og mye for klubbnivå rating gjerne 1300 - 2000.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2017
 • Chess Analytics, Training with a Grandmaster

  En virkelig innholdsrik bok med glimrende leksjoner og myw studiemateriale om viktige temaer i midtspill og sluttspill, av stormesteren og ikke minst treneren Efstratios Grivas.

  Kjøp
  Pris
  255
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2012
 • Chess Expertise Step by Step 1: Unexpected Tactics DVD

  Uventede angrep er tema for denne DVD'en med stormester Grivas. Han gjennomgår avslutningen av en lang rekke mesterpartier, der du har også har tilgang til trekkene fram til den tematisk feiende avslutningen.

  Kjøp
  Pris
  335
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2011
 • Chess Expertise Step by Step vol. 3: Rook Handling DVD

  Tårnsluttspill er som kjent noe av det viktigste å kunne i sjakk, og ikke minst selve behandlingen av tårnet. Denne DVDen har dermed ekstra stor praktisk nytteverdi.

  Kjøp
  Pris
  335
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2011
 • Beating the Fianchetto Defences

  Stormester Grivas sin repertoarbok med 1 d4 mot fem aktuelle åpninger, og variantene er aktuelle også om hvit spiller 1 c4 eller Sf3. Her er det både solid teori og aktuelle mønsterpartier.

  Kjøp
  Pris
  100
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2006
 • Monster Your Endgame Planning Volume 2

  78 nye sluttspilltester for leseren. Her er de materielle situasjonene generelt i ubalanse, og så gjelder det å finne beste vei til seier eller remis, ut fra tre alternativer som presenteres. Sluttspill er som kjent viktigere enn noen gang å håndtere bra!

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2019
 • Monster Your Middlegame Planning Volume 2

  Følger opp suksessen fra første bok, med 78 nye stillinger der leseren skal velge mellom én av tre foreslåtte planer. Dette er lærerikt stoff om strategi, en arbeidsbok med grundige gjennomganger av løsningene. For spillere med ratingnivå cirka 13-1400 og oppover, mener vi.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2019
 • Chess College 3: Technique

  De tre lærerike nye midtspillbøkene til Grivas har undertittelen "A step-by-step guide to chess excellence". Denne tredje boka fokuserer på det han kaller teknikk, gjennom kapitlene:

  Kjøp
  Pris
  205
  Nivå
  B-D
  Av
 • Mastering Rook vs Pieces Endgames The Modern Endgame Manual

  Den femte systematiske boka (av ni planlagte) som utkommer i denne nye FIDE-godkjente serien av sluttspillbøker, handler om ulike sluttspill med tårn mot andre andre offiser eller mot tårn og andre offiserer, det hele med eller uten bønder.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2017
 • Mastering Queen vs Pieces Endgames The Modern Endgame Manual

  Fjerde bok i den nye FIDE-godkjente sluttspillserien virker som et svært solid arbeid av stormester Grivas, som behandler stillinger med dronning mot andre offiserer, og vanligvis med ulike antall bønder i tillegg.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2017
 • Bishop Endings, An Innovative Course

  En særdeles instruktiv bok om løpersluttspill, og slike som vi kan kjenne godt igjen fra praktiske partier, og flest stillinger med løpere og en god del bønder på hver side. Her belyses "god mot dårlig løper" og andre viktige temaer.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2017
 • Monster Your Middlegame Planning Volume 1

  En kombinert lære- og treningsbok som handler om planlegging og midtspillstrategi. Stormester og trener Grivas gjennomgår kort temaer med ulike bondestrukturer og tester deretter leseren med tilsammen 78 partier der vi får hele partiet og skal velge mellom begrunnede alternativer i en kritisk stilling.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2019
 • Modern Chess Planning A practical training course in logical chess

  Stormester Grivas serverer en ny bok om noe så vitalt som moderne planlegging i sjakk. Her er 75 stillinger, 50 av dem fra Grivas sine egne partier og 25 andre. For hver av dem har Grivas formulert en stillingsbedømmelse og deretter tre nærliggende, alternative planer (A, B og C) som leseren skal velge blant. De fleste er midtspillstillinger, men her finnes også helt fra sjuende trekk i åpningen til enkelte strategiske sluttspill.

  Kjøp
  Pris
  210
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2007
 • Practical Endgame Play - Mastering the Basics

  Enda en god sluttspillbok og avgjort av de beste og mest praktiske særlig for alle spillere med ratingstyrke omlag 1200 - 2200. Dette er stort sett grunnleggende, men ikke elementære sluttspillkunnskaper i en spennende blanding.

  Kjøp
  Pris
  235
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2008
 • Monster Your Endgame Planning Volume 1

  En fin bok i sluttspilltrening for spillere med ratingnivå fra cirka 14-1500 og oppover. Ferdigheter og forståelse i sluttspill blir bare viktigere og viktigere, med kort tenketid i alle fall mot slutten av partiene. Grivas minner om viktige poenger i ulike typer sluttspill som deretter tester leseren skikkelig i!

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  C-D
  Av