Sjakk-bøker Midtspillet strategi Innføring i strategi

Isolani Strategy 2012

Strengths and Weaknesses of the Isolated Queen's Pawn
Nivå B-D
Utgivelsesdato Januar 2012
Forfatter
Pris 245 NOK
Legg i handlevognen

Endelig en ny bok som systematiserer spill med og mot den isolerte d-bonden, etter at Baburins utmerkede "Winning Chess Strategies" har vært utsolgt i mange år. Lignende og like stillinger kan oppstå fra flere forskjellige åpninger.

Stillinger med den isolerte dronningbonden, som plutselig avanserer, har gitt hvit mange flotte angrepsseire, og både med og mot flere av verdens sterkeste spillere. Også svartspillere har høstet en del slike seire, men langt færre. I andre tilfeller blir særlig svartspilleren utsatt for et elegant og mer møysommelig strategisk spill som fører til at den isolerte bonden går tapt.

Begge hovedtypene spill blir gjennomgått systematisk i denne boka, som ikke minst gir masse viktig generell lærdom for spillere opp til mesterklassen, mens mesterspillere vil finne interessante eksempler og nyanser å kunne benytte.

Dette er en bok om det tidlige midtspillet, og med veldig tett forankring til åpningsspillet. De mest representerte åpningene i boka er dronninggambit, Nimzoinidsk og fransk, mens også Caro-Kann, Siciliansk og Engelsk m.fl.

Innholdsfortegnelsen

 • Introduction .........................................................................................3
 • PART I. The isolated d4-pawn ................................................................7
  • Chapter 1. Attack on the kingside ..................................................... 11
   • 1.1. Attack with the f-pawn .......................................................... 11
   • 1.2. Piece attack on the kingside ...................................................14
  • Chapter 2. The d4-d5 breakthrough ..................................................35
  • Chapter 3. Attack on the queenside ..................................................55
   • 3.1. Exchange on d5 ...................................................................55
   • 3.2. Attack on queenside weaknesses ...........................................65
  • Chapter 4. Defence based on the blockade at d5 ...............................72
   • 4.1. Reducing attacking potential by exchanging pieces .................72
   • 4.2. Counterplay based on control of the blockading d5-point .........80
   • 4.3. Creation of an isolated pawn pair ..........................................93
   • 4.4. Creation of a central pawn pair .............................................101
 • PART II. The isolated d5-pawn ............................................................107
  • Chapter 5. Attack on the isolated d5-pawn ...................................... 110
   • 5.1. The strategy of exchanging pieces ....................................... 110
   • 5.2. Exchange of the dark-square bishop in French Defence ..........121
   • 5.3. Piece attack on the isolated pawn .........................................126
   • 5.4. Creation of an isolated pawn pair .........................................130
   • 5.5. Creation of a central pawn pair ............................................135
   • 5.6. Transition into an endgame ..................................................139
  • Chapter 6. Dynamic potential of the d5-pawn ..................................148
   • 6.1. Active piece play for Black ..................................................148
   • 6.2. The d5-d4 breakthrough .....................................................163
   • 6.3. Spatial expansion by the d5-d4 advance ..............................170
  • Chapter 7. The isolated pawn with a small number of pieces ...........179
  • Chapter 8. The isolated pawn in the endgame ................................190
   • 8.1. Play with four rooks on the board .......................................196
   • 8.2. Play with one pair of rooks ................................................209
   • 8.3. Minor piece endings ..........................................................217
   • 8.4. Endings with one pair of minor pieces ................................225
   • 8.5. Pawn endings ..................................................................230
 • Index of Players ............................................................................233
 • Index of Openings ..........................................................................237
Detaljert info
Innbundet? Ja
Type Bok
Språk Engelsk
Antall sider 237

Se også