Sjakk-bøker Sluttspill

Sluttspillteori

 • Fundamental Chess Endings A new endgame encyclopaedia for the 21st century

  De to tyskerne har laget en stor og glimrende bok som gir oversikt og innsikt i alle de viktige sluttspillene type for type. Dette har blitt dagens ledende teoribok i sluttspill, et flott oppslagsverk, men utmerker seg i tillegg ved å inneholde en større andel typisk praktiske stillinger enn tidligere sluttspillverk, og også med noen øvingsoppgaver til hvert kapittel.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2001
 • Understanding Minor Piece Endgames

  Neppe noe mindre enn et nytt standardverk på høyere nivå for sluttspill med lette offiserer! Stormester Karsten Müller er vår tids fremste formidler av sluttspillstoff,

  Kjøp
  Pris
  270
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2019
 • Dvoretsky's Endgame Manual, 5th Edition

  Femte utgave av legendariske Dvoretsky's Endgame Manual kommer fire år etter Dvoretskys død, og er redigert av stormester Karsten Müller, med flere gode bidrag, og forord av Vladimir Kramnik.

  Kjøp
  Pris
  370
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2020
 • Understanding Queen Endgames

  Faktisk en revolusjonerende bok om dronningsluttspill og sluttspill med dronning mot andre offiserer, som også Kramnik konstaterer i forordet. Gode øvingsoppgaver, også mest fra aktuelle partier, høyner bruksverdien for alle.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2021
 • Mastering basic rook endgames The Modern Endgame Manual

  Sjette av ni planlagte bøker i denne nye og moderne serien av sluttspillbøker. Stormester Mikhalchishin gjennomgår både teoretisk og aller mest praktiske tårnsluttspill som har stor betydning for turneringsspillere. Tårnsluttspill er vanskelige å "beherske"!

  Kjøp
  Pris
  345
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2018
 • Encyclopedia of Chess Endings V

  Et imponerende oppdatert verk til 2023 av over 2000 sluttspill med lette offiserer, altså løpere og springere. Som Informator-forlaget selv skriver:

  Kjøp
  Pris
  485
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2023
 • Theory and Practice of Chess Endings 2

  En tobinds ny sluttspillguide systematistert på en oversiktlig måte med utvalgte eksempler av de viktigste sluttspillene i tur og orden.

  Kjøp
  Pris
  200
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2010
 • Theory and Practice of Chess Endings 1

  Stormester Panchenko (1953-2009) var en av verdens fremste sjakktrenere og la særlig vekt på sluttspillet.

  Kjøp
  Pris
  255
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2010