Sjakk-bøker Sluttspill Innføring i sluttspill

Nunn's Chess Endings Volume 2

Nivå C-D
Utgivelsesdato September 2010
Forfatter
Pris 255 NOK
Legg i handlevognen

Andre del av John Nunns nye sluttspillverk handler om alle sluttspill MED tårn på brettet. En praktisk og instruktiv ny bibel for alle spillere med rating fra omlag 1500 og oppover.

Det hele er en levende, moderne sluttspillpresentasjon som engasjerer, ja faktisk begeistrer oss. Nunn forutsetter at vi har lært oss de (mest) grunnleggende sluttspillene før vi går løs på disse to flotte, store og kloke bindene i praktisk sluttspillforståelse.

Som innholdsfortegnelsen antyder, er nok dette i dag også rett og slett en ledende bok om tårnsluttspill på markedet.

Innholdsfortegnelsen for bind 2:

 • Conventions and Terminology 6
 • Introduction 9

 • 8 Rook Endings 11

  • 8.1 Introduction 11
  • 8.2 Rook vs Pawns 14
   • 8.2.1 Hesitation Checks 14
   • 8.2.2 Rook vs Two Pawns 16
   • 8.2.3 Rook vs Three Pawns 18
  • 8.3 Rook and Pawns vs Pawns 22
   • 8.3.1 King Activity 26
   • 8.3.2 Rook Sacrifice 28
   • 8.3.3 Stalemate 29
  • 8.4 Rook and Pawns vs Rook and Pawns 30

   • 8.4.1 Fifth-Rank Cut-Off 30
   • 8.4.2 The Rook Switch 38
   • 8.4.3 Common Error: Rook Behind Passed Pawn 43
   • 8.4.4 Lasker Manoeuvre 45
   • 8.4.5 Common Error: Checking Distance 49
   • 8.4.6 Reciprocal Zugzwang 56
   • 8.4.7 Liquidation to a Pawn Ending 67
   • 8.4.8 Common Error: Promoting Too Soon 73
   • 8.4.9 Stalemate 77
  • 8.5 Rook and Pawn vs Rook 91

   • 8.5.1 Centre Pawn 91
   • 8.5.2 Bishop’s Pawn 94
   • 8.5.3 Knight’s Pawn 97
   • 8.5.4 Rook’s Pawn 99
  • 8.6 Rook and Two Pawns vs Rook 108
   • 8.6.1 Introduction 108
   • 8.6.2 Connected Pawns 109
   • 8.6.2a Blockade 109
   • 8.6.2b One Pawn is Too Far Advanced 120
   • 8.6.2c Stalemate 121
   • 8.6.3 Disconnected Pawns 122
   • 8.6.3a a-Pawn + h-Pawn 122
   • 8.6.3b f-Pawn + h-Pawn 128
   • 8.6.3c Other Disconnected Pawns 134
   • 8.6.4 Doubled Pawns 148
  • 8.7 Rook and Pawn vs Rook and Pawn 152
   • 8.7.1 The Defender’s Pawn Gets in the Way 152
   • 8.7.2 Pawns on the Same File 155
   • 8.7.3 Pawns on Adjacent Files, Not Passed 161
   • 8.7.4 Pawns on Adjacent Files, Passed 167
   • 8.7.5 Pawns at Least Two Files Apart 171
   • 8.7.6 Transformation to a Queen Ending 178
  • 8.8 Rook and Two Pawns vs Rook and Pawn 183
   • 8.8.1 No Passed Pawns 183
   • 8.8.2 One Passed Pawn 188
   • 8.8.2a The Attacker’s Pawns are Connected 188
   • 8.8.2b The Attacker’s Pawns are Not Connected 191
   • 8.8.3 All the Pawns are Passed 199
   • 8.8.3a The Attacker’s Pawns are Connected 200
   • 8.8.3b The Attacker’s Pawns are Not Connected 213
   • 8.8.4 The Single Pawn has the Advantage 218
  • 8.9 The Outside Passed Pawn 219
   • 8.9.1 The Attacker’s Rook is Behind the Pawn 219
   • 8.9.2 The Attacker’s Rook is to the Side of the Pawn 230
   • 8.9.3 The Attacker’s Rook is in Front of the Pawn 235
   • 8.9.4 Other Cases 242
  • 8.10 Both Sides have Connected Passed Pawns 251
  • 8.11 Miscellaneous Tactical Ideas 264
   • 8.11.1 Triangulation 264
   • 8.11.2 Breakthrough 266
   • 8.11.3 Perpetual Check 268
   • 8.11.4 Mate 269
   • 8.11.5 Positional Draw 271
 • 8.12 Other Ideas in Rook Endings 273

 • 8.13 Four-Rook Endings 286

 • 9 Endings with Rooks and Minor Pieces 289

  • 9.1 Introduction 289
  • 9.2 Advantage of the Exchange 289
   • 9.2.1 Rook and Pawn vs Knight and Pawn 290
   • 9.2.2 More Pawns 294
   • 9.2.3 The Knight has the Advantage 300
   • 9.2.4 Rook and Pawn vs Bishop and Pawn 303
   • 9.2.4a Pawns on the Same File 304
   • 9.2.4b Pawns on Adjacent Files 308
   • 9.2.4c Both Pawns Passed 313
   • 9.2.5 More Pawns 322
   • 9.2.6 The Bishop has the Advantage 328
  • 4 NUNN’S CHESS ENDINGS
  • 9.3 Advantage of a Piece 330
  • 9.4 Stalemate 334
  • 9.5 Attacking the King and Mating Ideas 337
  • 9.6 Hesitation Checks 344
  • 9.7 Pawn Promotion 347
 • Index of Players 349
Detaljert info
Innbundet? Nei
Type Bok
Språk Engelsk
Antall sider 351