Sjakk-bøker Sluttspill

Innføring i sluttspill

 • Your Jungle Guide to Rook Endings

  Enda en bok om tårnsluttspill? Ja, og trolig den aller beste fra et praktisk synspunkt for spillere med ratingstyrke fra ca 14-1500 og oppover. Stormestertrener Grivas har i ekstra grad lagt "sjela" si i denne!

  Kjøp
  Pris
  320
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2020
 • Chess Endgames for Club Players The Essential Skills for a Forceful Finale

  Den anerkjente sjakkforfatteren og treneren IM Herman Grooten har klart bragden å lage en litt annerledes og svært instruktiv lære- og treningsbok i sluttspill, blant de mange bøkene som nå er utgitt.

  Kjøp
  Pris
  365
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2022
 • 100 Endgames You Must Know Vital Lessons for Every Chess Player

  En svært anbefalt sluttspillbok som gir klubbspilleren all nødvendig kunnskap om denne viktige fasen i spillet. Med nye betenkningstider er gode ferdigheter i sluttspillet oftere helt avgjørende for resultat av partiet.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2018
 • Silman's Complete Endgame Course From Beginner to Master

  IM Jeremy Silman er vår tids kanskje mest framgangsrike sjakkpedagog for nivåene opp til mesterstyrke. Her det imøtesette, grundige sluttspillverket hans på 530 sider. Alle viktige sluttspill forklares trinn for trinn!

  Kjøp
  Pris
  325
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2007
 • First Steps: Fundamental Endings

  Et godt bud på en sluttspillbok å anbefale for spillere som vil lære denne viktige delen av spillet fra et grunnleggende nivå og oppover, med 279 pedagogisk presenterte eksempler. For spillere med ratingnivå ca 900 - 1900.

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2017
 • The Russian Endgame Handbook

  "Vestlige amatører spiller åpningen som stormestere, midtspillet som eksperter og sluttspillet som nybegynnere", het det i sovjetisk sjakk.

  Kjøp
  Pris
  320
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2012
 • Winning Chess Endings

  En god innføring i sluttspill i Seirawans utmerkede lærebokserie "Winning...". Her vises både de grunnleggende teoretiske sluttspillene og endel praktiske eksempler fra partier med blant andre Seirawan selv.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2003
 • Liquidation on the Chess Board

  En sterkt utvidet utgave av denne vellykkede boka om bondesluttspill etter overgang fra sluttspill med flere brikker. Når og hvorfor bytte bort offiserene og gå over i et nådeløst avgjørende bondesluttspill?

  Kjøp
  Pris
  335
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2019
 • Chess Endings for Beginners

  Kjøp
  Pris
  130
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2023
 • Dvoretsky's Endgame Manual Fast Track Edition

  Faktisk en kortversjon av Dvoretskys legendariske sluttspillmanual, etter hans død redigert av Karsten Müller og Alex Fishbein. Her er både teori og praksis systematisk presentert, og treningsoppgaver.

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2021
 • Mastering Complex Endgames TP

  En solid bok om sluttspill med litt flere offiserer og/eller bønder enn i de vanligste sluttspillbøkene, i stor grad det vi kaller strategiske sluttspill. En engelskspråklig utgave av en anerkjent bok som utkom på russisk i 2012.

  Kjøp
  Pris
  335
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2017
 • Understanding Chess Endgames

  En ny glimrende sluttspillbok. John Nunn forteller i forordet om at han planla en avansert sluttspillbok og først ville definere hvilke kunnskaper leseren skulle forutsettes å ha på forhånd.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2009
 • Nunn's Chess Endings Volume 2

  Andre del av John Nunns nye sluttspillverk handler om alle sluttspill MED tårn på brettet. En praktisk og instruktiv ny bibel for alle spillere med rating fra omlag 1500 og oppover.

  Kjøp
  Pris
  230
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2010
 • 100 Endgames You must Know

  Kjøp
  Pris
  365
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2023
 • Mastering Rook vs Pieces Endgames The Modern Endgame Manual

  Den femte systematiske boka (av ni planlagte) som utkommer i denne nye FIDE-godkjente serien av sluttspillbøker, handler om ulike sluttspill med tårn mot andre andre offiser eller mot tårn og andre offiserer, det hele med eller uten bønder.

  Kjøp
  Pris
  345
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2017
 • Starting Out: Pawn Endgames

  Bondesluttspill er et vanskelig tema, men viktig å beherske for å bli god i sjakk. Denne boka er en kyndig stormesters ærlige forsøk på å få oss til å forstå de viktigste elementene. Vi foreslår denne boka for spillere med ratingstyrke fra omlag 1000 og langt oppover.

  Kjøp
  Pris
  215
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2004
 • Arkell's Endings

  En ekstra praktisk, levende og leseverdig sluttspillbok, av og med den engelske stormesteren Keith Arkell som har sin store styrke i denne delen av spillet, og kjærkomment viser hele partiene fra starten, "mot normalt" i slike bøker!

  Kjøp
  Pris
  275
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2020
 • Chess: A Novel

  Stefan Zweigs berømte Sjakknovelle, her på engelsk.

  Kjøp
  Pris
  120
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2006
 • Essential Endgames

  Tre gode innføringsbøker i sluttspill nå samlet til én ganske stor bok og dermed til en svært gunstig pris.

  Kjøp
  Pris
  285
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2018
 • The Correct Exchange in the Endgame

  En utvidet utgave, med drøyt 30 sider ekstra, av stormester Rozentalis sin bok som fikk en god mottagelse.

  Kjøp
  Pris
  270
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2018
 • Van Perlo's Endgame Tactics A Comprehensive Guide to the Sunny Side of Chess Endgames

  En fjerde, utvidet utgave av sluttspillboka som ble utsolgt etter å ha blitt kåret til årets sjakkbok. Ingen teoribok, men en overveldende praksisbok med masse instruktive, vakre, morsomme og tragiske sluttspill fra virkelighetens verden.

  Kjøp
  Pris
  325
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2014
 • Starting Out: Minor Piece Endgames

  Boka tar utgangspunkt i relativt ferske sjakkspillere som vil lære mer om sluttspill med løpere, springere og bønde.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2004
 • Mastering Queen and Pawn endgames The Modern Endgame Manual 1

  Første bind i en ny sluttspillserie av et stormesterteam og godkjent av FIDE. Denne boka handler om bondesluttspill og dronningsluttspill som jo ofte er tett forbundet med hverandre.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2016
 • Tragicomedy in the Endgame

  Den store sluttspillmesteren Dveretskys nye innføringsbok tar utgangspunkt i "tragiske" feil som selve sterke spillere gjør og som kan være underholdende for tilskueren. Men formålet hans er å få leseren til å unngå feilene!

  Kjøp
  Pris
  330
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2011
 • Endgame Workshop Principles for the Practical Player

  En poengtert og velstrukturert innføringsbok i sluttspill av den svært erfarne sjakktreneren og forfatteren Bruce Pandolfini. Han tar overblikk over temaene med mange gode eksempelstillinger, som er nyttig og interessant også for sjakktrenere.

  Kjøp
  Pris
  215
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2009
 • Comprehensive Chess Endings vol. 1 Bishop Endings - Knight Endings

  Kjøp
  Pris
  280
  Av
  Utgivelsesdato
  November 1989
 • Mastering Minor piece endgames, part 2 The Modern Endgame Manual

  Springeren har hovedrollen i dette bindet i den nye systematiske og behagelig presenterte sluttspillserien som kommer til å omfatte ni bøker.

  Kjøp
  Pris
  295
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2017
 • Mastering essential rook endgames The Modern Endgame Manual

  Nest siste bok i denne fine sluttspillserien er også den tredje om tårnsluttspill som opptrer så ofte i praktisk sjakk. Selve sjakkprofessoren stormester Mikhalchishin, har skrevet denne boka som har svært interessante kapitler. Se oversikten nedenfor.

  Kjøp
  Pris
  345
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2019
 • The Correct Exchange in the Endgame

  Denne nye boka går rett på det evige spørsmålet: bytte eller ikke bytte? Vår Norgeskjenning stormester Rozentalis konsentrerer seg her om sluttspillet, og så gjelder det: Bytte brikker (nå), eller spille tålmodig videre?

  Kjøp
  Pris
  210
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2016
 • Mastering Queen vs Pieces Endgames The Modern Endgame Manual

  Fjerde bok i den nye FIDE-godkjente sluttspillserien virker som et svært solid arbeid av stormester Grivas, som behandler stillinger med dronning mot andre offiserer, og vanligvis med ulike antall bønder i tillegg.

  Kjøp
  Pris
  345
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2017
 • Bishop Endings, An Innovative Course

  En særdeles instruktiv bok om løpersluttspill, og slike som vi kan kjenne godt igjen fra praktiske partier, og flest stillinger med løpere og en god del bønder på hver side. Her belyses "god mot dårlig løper" og andre viktige temaer.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2017
 • Reinfeld on the Endgame 21st Century Edition

  Fred Reinfeld lille klassiker av en sluttspillbok, for første gang utgitt med vår moderne algebraiske sjakknotasjon. En personlig bok fra den kjente amerikanske spilleren og sjakkforfatteren. Om blant annet avbytter til riktige sluttspill.

  Kjøp
  Pris
  175
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2019
 • Nunn's Chess Endings Volume 1

  Forventningene er store til John Nunns tobindsverk om sluttspill, og han ser ut til å oppfylle dem med nyskapende lærebøker i sluttspill for alle med rating omlag 1500 og oppover. Første bind handler om alle sluttspill UTEN tårn.

  Kjøp
  Pris
  250
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2010
 • Understanding Rook Endgames New insights, Deep understanding, Helpful guidelines

  En fantastisk ny bok om tårnsluttspill. Her kommer tema for tema med litt teori og mye praksis og treningsoppgaver, bygget på at moderne dataverktøy gir eksakte analyser. Og tårnsluttspill er som kjent de som oppstår suverent oftest.

  Kjøp
  Pris
  245
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2016
 • Encyclopaedia of Chess Endings I Pawn Endings

  En nyutgave av Informators legendariske sluttspill-Encyclopedia som lenge har vært utilgjengelig. Første bind om bondesluttspill utkom første gang i 1982, og denne nyutgaven har 300 nye eksempler.

  Kjøp
  Pris
  470
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2012
 • Grandmaster Preparation: Endgame Play

  Et bind i Jacob Aagaards glimrende serie av det vi kan benevne treningsbøker i forståelse av moderne mestersjakk i praksis. Her gjelder det praktiske sluttspillsituasjoner å forstå å takle best mulig ved brettet.

  Kjøp
  Pris
  295
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2014
 • Starting Out: Rook Endgames

  En grunnleggende og god innføringsbok om den typen sluttspill som oppstår oftest i praktisk spill. Kunnskaper om tårnsluttspill er avgjørende viktige for turneringssjakk.

  Kjøp
  Pris
  230
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2004
 • Chess Endings - Essential knowledge

  Den store sluttspilleksperen Averbakhs hendige lille guide med de aller viktigste sluttspillfinessene du bør kunne som turneringsspiller. Averbakh forklarer det hele logisk og velformulert og i et høyst overkommelig format. Boka er bare minimalt revidert siden første utgivelse på russisk i 1960 og på engelsk i 1966.

  Kjøp
  Pris
  145
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 1993
 • Most Instructive Endgames of 2012-2015

  Arkadij Naiditsch and Csaba Balogh analyse the 80 most instructive endgames from the years of 2012-2015.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2016
 • Chess Choice Challenge 2

  Kjøp
  Pris
  160
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2003
 • Mastering Minor piece endgames, part 1 The Modern Endgame Manual

  Andre bind i den nye sluttspillserien "The Modern Endgame Manual" handler om de ulike typene løpersluttspill, servert på en proff, men samtidig behagelig måte med forklarende tekst og uten så mange lange varianter.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2017
 • Van Perlo's Endgame Tactics

  Kjøp
  Pris
  300
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2007
 • Practical Endgame Play - Mastering the Basics

  Enda en god sluttspillbok og avgjort av de beste og mest praktiske særlig for alle spillere med ratingstyrke omlag 1200 - 2200. Dette er stort sett grunnleggende, men ikke elementære sluttspillkunnskaper i en spennende blanding.

  Kjøp
  Pris
  235
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2008
 • Die Kunst der Verteidigung

  Kjøp
  Pris
  225
  Av
 • Mastering typical rook endgames The Modern Endgame Manual

  En oppdatert glimrende bok om tårnsluttspill. Nummer 7 av de åtte bøkene i denne serien handler om "typiske tårnsluttspill". Noen av de mer "elementære" ble behandlet i "Mastering basic rook endgames".

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2018
 • Practical Chess Endings

  Kanskje tidenes innføringsbok i sluttspill endelig tilgjengelig på engelsk med vanlig, moderne sjakknotasjon. Knapt noen sjakkforfatter er tydeligere og behageligere å lese enn Paul Keres som også var en av verdens beste spillere gjennom nesten hele karrieren.

  Kjøp
  Pris
  240
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2018
 • John Nunns Buch Der Schachaufgaben

  Kjøp
  Pris
  225
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2008
 • Chess Mazes A New Kind of Chess Puzzle for Everyone

  Kjøp
  Pris
  195
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2004
 • The Secrets of the Opposite-Coloured Bishop Endings 1

  Den første spesialbok om det interessante temaet ulikefargede løpersluttspill, og første av to bind som kommer. Forfatteren er IM og en merittert ungarsk sjakktrener.

  Kjøp
  Pris
  190
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2010
 • Concise Chess Endings

  Faktisk en utrolig kjekk og innholdsrik lommeguide om alle de viktige sluttspillene. Ideell å lese på buss, tog eller fly. Særlig passende for spillere med rating omlag 900 - 1700.

  Kjøp
  Pris
  160
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2002
 • Castles with Knights and Bishops

  Den grundigste og mest lærerike boka du finner om sluttspill med tårn og lette offiserer.

  Kjøp
  Pris
  295
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2007
 • Chess Endgames for Kids Featuring 50 Endgame Lessons

  \

  Kjøp
  Pris
  195
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2015