Sjakk-bøker Åpningsbøker 1 d4-åpninger

Benoni og Benkögambit

 • Opening Repertoire the Modern Benoni

  Kanskje tidenes mest seriøse bok om å spille kompliserte Moderne Benoni som svart. Varianter valgt ut etter mest moderne analyser, dels av forfatteren. Bygget rundt 32 grundig analyserte mønsterpartier, hvorav fem fjernsjakkpartier

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2020
 • The Modernized Delayed Benoni

  Endelig en spesialbok om en mye brukt, men lite påaktet, spillemåte i Benoni, der svart starter med å spille trekkene Sf6, c5, d6, g6, Lg7 og 0-0, i en eller annen rekkefølge.

  Kjøp
  Pris
  310
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2019
 • A complete guide to Benoni systems and structures

  De anerkjente innføringsbøkene om Moderne Benoni og øvrige Benoni-systemer, inkludert Benkö- og Blumfeldgambit, nå slått sammen til en prisgunstig stor bok. Spennende forslag til åpninger og viktig å forstå for d4-spillere.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2018
 • The Modern Benoni Revealed

  En litt annerledes bok om kampåpningen Moderne Benoni: 1 d4 Sf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Sc3 exd5 4 cxd5. I tillegg til klassiske eksempler av spillere som Tal, Fischer og John Nunn, tok også Vladimir Kramnik fram åpningen med suksess mot Peter Leko under klassisk-VM-kampen deres i 2004.

  Kjøp
  Pris
  160
  Nivå
  B-D
  Av
 • Chess Explained: The Modern Benoni

  En overkommelig bok om stadig aktuelle Moderne Benoni, som oppstår i for eksempel trekkrekkefølgen: 1 d4 Sf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Sc3 exd5 5 cxd5. Stormester Zenon Franco konsentrerer seg om 25 nye og aktuelle partier spilt i tidsrommet 1999-2006.

  Kjøp
  Pris
  175 100
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2007
 • Reloaded Weapons in the Benoni

  Stormester Pavlovic med en rykende oppdatert bok for svart i Moderne Benoni: 1 d4 Sf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Sc3 exd5 5 cxd5 d6 6 Sf3 g6. Både boka og åpningen er såpass krevende at den passer best for spillere med rating over 14-1500.

  Kjøp
  Pris
  310
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2017
 • How to Play Against 1 d4

  IM Richard Palliser valgte seg Tsjekkisk Benoni 1 d4 Sf6 2 c4 c5 3 d5 e5 da han skulle skrive en repertoarbok for svart mot 1 d4. En åpning som krever ideer og forståelse mer enn varianter. En etterlengtet bok om denne

  Kjøp
  Pris
  215
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2010
 • The Czech Benoni in Action

  Tsjekkisk Benoni, 1 d4 Sf6 2 c4 c5 3 d5 e5, er en strategisk komplisert åpning som stiller store krav også til hvitspilleren. Her en ny bok om denne åpningen, med en del andre variantvalg enn i "How to play against 1 d4".

  Kjøp
  Pris
  245
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2015
 • The Benko Gambit Move by Move

  En ny og inspirerende bok om Benkö-gambiten 1 d4 Sf6 2 c4 c5 3 d5 b5 i den pedegogisk folkelige serien Move-by-move. Forfatteren er stor spesialist ikke minst i sin praksis som IM i fjernsjakk.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2014
 • Starting Out: Modern Benoni

  Det har kommet imponerende mange pedagogisk bra sjakkbøker de senere årene, ikke minst i denne serien "Starting out". Moderne Benoni er en vanskelig, ambisiøs og dynamisk åpning som oppstår etter f.eks. trekkene 1 d4 Sf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Sc3 exd5 5 cxd5 d6 eller 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sf3 c5 4 d5.

  Kjøp
  Pris
  215
  Nivå
  B-C
  Av
 • Dangerous Weapons: The Benoni and Benko

  Forfatterkvartetten har valgt ut 14 ulike systemer innenfor Benoni-systemene inkludert Benko-gambit som de presenterer som "farlige våpener". Seks av de skarpe våpnene er for hvit og åtte for svart. Stillingene i disse åpningene skulle egne seg godt for et slikt bokprosjekt. Hvert system (kapittel) blir introdusert, dernest vist gjennom hovedpartier og til slutt oppsummert teoretisk, så du har straks et brukbart utgangspunkt for å prøve noe nytt og spennende ved brettet. Passer antagelig best for spillere med ratingstyrke omlag 1400 - 2300.

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2008
 • Starting Out: Benoni systems

  Den dyktige russiske forfatterduoen gir en grunnleggende og samtidig temmelig aktuell og litt avansert innføring i alle andre Benoni-systemer enn Moderne Benoni. Den mest populære åpningen som dekkes i denne boka er Benkö-gambiten (1 d4 Sf6 2 c4 c5 3 d5 b5). Blumenfeld-gambiten er det samme, men med den vesentlige tillegget av trekkene Sf3 fra hvit og e6 fra svart, før svart spiller b5. De andre variantene er strategisk tyngre, for eksempel Tsjekkisk Benoni (1 d4 Sf6 2 c4 c5 3 d5 e5). Som bok i serien "Starting out" gir den som vanlig en del gode basisforklaring og tips underveis for spillere med ratingstyrke fra omlag 1100 og oppover.

  Kjøp
  Pris
  215
  Nivå
  B-C
  Av
 • GM Repertoire 12: The Modern Benoni

  Den bulgarske mesteren Marian Petrov følger opp serien av åpningsbøker med fagrepertoar i viktige åpninger, denne gang for svart i den tøffe Moderne Benoni, altså med starten 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sc3 (eller Sf3) c5 4 d5 exd5 5 cxd5.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2013
 • The Modernized Benko Gambit Fighters Repertoire

  En ny bok om Benkö-gambit, med direkte og konkret repertoar som duger også i computeralderen 2018! Stormester Perunovic kommer med en ærlig og resonnerende bok om å spille denne skarpe og levedyktige åpningen, slik han viser.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2018
 • The Benko Gambit

  Den unge polske IM Jan Pinski har allerede etablert seg som en dyktig forfatter av åpningsbøker. Boka hans om den populære Benkö-gambiten (1 d4 Sf6 2 c4 c5 3 d5 b5) er instruktiv med blant annet 49 komplette partier

  Kjøp
  Pris
  215
  Nivå
  B-D
  Av
 • Dreev vs. the Benoni The Best Move Orders for White

  Den mangeårige superstormesteren Aleksei Dreev presenterer en sterk guide for hvitspillere mot Moderne Benoni, og til slutt noen mindre kapitler om spill mot Tsjekkisk Benoni og Hromadka-systemet.

  Kjøp
  Pris
  235
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2013
 • Chess Developments: The Modern Benoni

  IM Richard Palliser innleder Everymans nye serie av oppdaterte gjennomganger av kritiske og populære varianter i viktige åpninger. Her blir mesterpartier fra de siste årene analysert.

  Kjøp
  Pris
  215
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2011
 • Attack with Black

  En repertoarbok for svart med 1 d4 Sf6 og ønske om å spille Benko- eller Blumenfeldgambit. Hvis hvit spiller 2 c4 c5 3 Sf3 (i stedet for d5), så følger Vaganjangambiten 3...cxd4 4 Sxd4 e5 5 Sb5 d5.

  Kjøp
  Pris
  220
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2012
 • Benoni A70

  Kapasitetene Gelfand og Kapengut serverer en bok i Informator-stil med tegnkommenterte partier om varianter i Moderne Benoni etter 1 d4 Sf6 2 c4 c5 3 d5 e6 4 Sc3 exd5 5 cxd5 d6 6 e4 g6 7 Sf3.

  Kjøp
  Pris
  70
  Av
  Utgivelsesdato
  September 1998