Sjakk-bøker Åpningsbøker Andre førstetrekk

Andre åpninger

 • Building a Reti Repertoire

  Kjøp
  Pris
  280
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2024
 • The Polish Defense Systems for Black Based on ...b5

  En bok om svarts litt ukonvensjonelle åpninger med 1...b5 (Polsk) og også 1...a6 (St. George) eller 1...e6 fulgt av a6 og b5. Litt populære åpninger i alle fall som overraskelsesvåpen.

  Kjøp
  Pris
  305
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2022
 • A Complete Repertoire based on 1 b3 and 1 b6

  To kjekke åpningsbøker "Play 1...b6" og "Nimzo-Larsen Attack" er her slått sammen nærmest til prisen av én. En behagelig åpningsbok som dekker systemer der du og ikke motspilleren din temmelig sikkert blir mest på hjemmebane.

  Kjøp
  Pris
  285
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2019
 • The Modernized Trojan Knight 1.Nc3

  En moderne bok om 1.Sc3!? som har sin tilhengerskare, selv om Anker Aasum i Halden dessverre gikk bort før han fikk realisert et nytt prosjekt om "Sleipner-åpningen". Men han nevnes hederlig og raust i denne nye boka.

  Kjøp
  Pris
  545
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2024
 • The Réti Opening - Properly Played

  Kjøp
  Pris
  290
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2024
 • The King's Indian Attack ...Properly Played

  Kjøp
  Pris
  295
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2023
 • Attacking the English/Reti

  Intet mindre enn en nyttig repertoarbok for svart mot både 1 c4 og 1 Sf3, basert på dagens anbefalinger. En oversiktlig presentert bok som nærmest kan brukes på alle spillenivåer.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2016
 • Bird's Opening Move by Move

  En innholdsrik og morsom bok om Birds åpning 1 f4 som kan oppstå fra ulike førstetrekk. En åpning for fritenkere, sier forlaget og innleder med klassikere av Lasker og Larsen.

  Kjøp
  Pris
  290
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2015
 • Sleipner-Eröffnung 1. Sc3

  Noe så oppsiktsvekkende som en norskskrevet teoribok i sjakk. Anker Aasum i Halden var tidlig ute med å dokumentere den relativt sjeldne åpningen 1 Sc3, gjennom denne innholdsrike boka som utkom alt i 1988. Han kaller den Sleipner-åpning, etter Odins åttebeinte hest.

  Kjøp
  Pris
  175
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 1988
 • The Hippopotamus Defence

  Intet mindre enn en første seriøs bok om "Flodhest-åpningen" som nok bør tas litt mer alvorlig enn vi gjerne gjør! Nær et universalvåpen der svart spiller g6 og Lg7, springere til e7 og d7 og etterhvert b6 (eller b5) og Lb7. Er i slekt med Tiger Hillarp Perssons systemer i Moderne forsvar.

  Kjøp
  Pris
  325
  Utgivelsesdato
  Juni 2019
 • Winning Quickly with 1.b3 and 1...b6 Odessky’s Sparkling Lines and Deadly Traps

  IM Ilya Odessky er den store eksperten på åpningene 1.b3 og 1...b6 og kombinerer her kunnskapene i en oppdatert ny større bok. Populær nok bok, og åpning, til bruk for spillere med rating på 1000, men også sterk nok for mesterspillere.

  Kjøp
  Pris
  335
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2020
 • The Reti move by move

  En fersk gjennomgang av aktuelle mønsterpartier med Retis åpning 1 Sf3, gjerne 1...d5 2 c4, inkludert et g3 fra hvit. I serien Move by move er dette ekstra lærerikt også for spillere fra rating cirka 1100 og oppover.

  Kjøp
  Pris
  250
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2020
 • U Cannot Be Serious! Avant-Garde Strategy in Chess

  Endelig en bibel om de ekstravagante åpningene som IM Michael Basman forbløffet verden med særlig rundt 1980, og iblant fortsatt. Her er særlig 1 a3, 1 h3, 1 g4, 1 b4, 1...a6, 1...b5, 1...g5 og 1...h6, med imponerende grad av suksess!

  Kjøp
  Pris
  320
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2021
 • Starting Out: The Réti

  En innføringsbok om Retis åpning 1 Sf3 av den anerkjent dyktige sjakkforfatteren stormester Neil McDonald. Den gir samtidig en aktuell oppdatering om åpningen for sterkere spillere.

  Kjøp
  Pris
  215
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2010
 • Double Fianchetto, The Ultimate Workbook

  Stormester Daniel Hausrath presenterer flere lærerike eksempelpartier der hvit eller svart fianchetterer begge løperne i ulike åpninger, og gjerne med spillere som har vært spesialister. Leseren løser oppgavestillinger underveis.

  Kjøp
  Pris
  395
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2021
 • The Modernized Reti A complete Repertoire for White

  En oppdatert utgave av denne store boka om å spille Retis åpning 1 Sf3.

  Kjøp
  Pris
  370
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2018
 • Play 1 b4! Shock your opponent with the Sokolsky

  En grei bok om Sokolsky-åpningen 1 b4, eller Orangutang som Tartakower kalte den. IM Yury Lapshun er selv en stor spesialist på åpningen og har kunnet bruke 23 av sine egne opus blant eksempelpartiene i boka.

  Kjøp
  Pris
  210
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2008
 • Bird's opening detailed coverage of an underrated and dynamic choice for White

  Helt på tampen av 2005 utkom endelig en ny bok om Birds åpning 1 f4. Den er skrevet av en Internasjonal mester som selv har spilt åpningen gjennom hele karrieren sin. Boka er bygget opp rundt 53 komplette og fyldig kommenterte partier.

  Kjøp
  Pris
  215
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2005
 • The Dynamic Reti

  Stormester Nigel Davies har fått mye skryt for denne boka om Retis åpning, altså 1 Sf3 vanligvis fulgt av c4 og g3 i den eller andre rekkefølgen.

  Kjøp
  Pris
  210
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2004
 • The King's Indian Attack: Move by Move

  En kompetent bok om den interessante åpningen "Kongeindisk i forhånd" som vi sier. Hvit spiller normalt enten Sf3 fulgt av g3, Lg2, 0-0, d3, Sbd2 og e4, eller starter med e4 og gjør kanskje det samme.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2014
 • The King's Indian Attack ...Properly Played

  En solid bok om Kongeindisk i forhånd, som vi sier på norsk. Åpningen er plassert som 1 Sf3 fulgt av g3, Lg2, d3 og senere e4, men oppstår ofte som lukket behandling etter 1 e4, bl.a. i partiene til Bobby Fischer.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2018
 • The Réti Opening - Properly Played

  Endelig en grei, ryddig og passe innholdsrik bok om Rétis åpning 1 Sf3 d5 2 c4, med også noen sider om alternativene 2 g3 og 2 b3. Ikke en repertoarbok, men solid innhold mye for spillere med ratingnivå cirka 1400 - 2200.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2019
 • English Defence (Odessky)

  En personlig og imponerende gjennomarbeidet bok om forsvaret som oppstår etter 1 c4 b6 2 d4 e6, eller annen trekkrekkefølge.

  Kjøp
  Pris
  330
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2008
 • Nimzo-Larsen Attack

  Dette er boka om 1 b3 eller 1 Sf3 fulgt av 2 b3. Bent Larsen spilte endel 1 b3, og det forekommer fortsatt som overraskelsesvåpen selv i godt selskap. Vi finner her bl.a. Kramnnik - Lerner, Gausdal(!) 1992 med 1 b3 e5 2 Lb2 d6 3 g3 og siden 1-0. Nimzowitsch foretrakk 1 Sf3 som nettopp hindrer et umiddelbart e5. En oversiktlig bok med hele partier.

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2001
 • The Modern Reti An Anti-Slav Repertoire

  Et nytt og dels ganske nyskapende verk om Retis åpning i sin opprinnelige form 1 Sf3 d5 2 c4. Superstormester Delchev bygger mye av boka på egne analyser og praksis.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2012
 • Knight on the Left: 1 Nc3

  Åpningen 1 Sc3 har mange navn og ingen helt innarbeidet. Nærmest kommer kanskje "van Geet" etter den nederlandske postsjakkstormesteren Dick van Geet.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2005
 • Double Fianchetto The Modern Chess Lifestyle

  En spennende bok om og med åpninger og påfølgende midtspill når du fianchetterer begge løperne, med både hvit og svart. Som hvit starter Hausrath med 1 Sf3, men det er i praksis også et repertoar over til flere d4-åpninger som hvit.

  Kjøp
  Pris
  290
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2020
 • A Complete Guide to Flank Openings

  To populære åpningsbøker trykket samlet og prisgunstig som en større bok. Stormester McDonalds to bøker dekker hvits beslektede åpningstrekk 1.Sf3 og 1.c4.

  Kjøp
  Pris
  275
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2019