Sjakk-bøker Taktikk, kombinasjoner og angrep

Om angrep i sjakk

 • The Art of Attacking Chess

  Angrepssjakk er i skuddet, også på bokfronten. Stormester Zenon Franco serverer en stor og spennende bok, ser ut som litt av en moderne klassiker på området, med mye å arbeide med og kose seg med og de naturlige hovedtemaene

  Kjøp
  Pris
  180
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2008
 • The Chess Attacker's Handbook

  To unge kanadiske spillere viser angrepssjakk med instruktive temakapitler fulgt av tilhørende treningsoppgaver. En bok for klubbspillere som vil bli sterkere i angrep og ... forsvar. Forord av treneren super-GM Evgeny Barejev.

  Kjøp
  Pris
  230
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2017
 • Prepare to Attack

  IM Gary Lane viser angrepssjakk og grunnlaget for et angrep. Det er en populært anlagt og instruktiv bok uten en tung vitenskapelig tilnærming.

  Kjøp
  Pris
  235
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2010
 • Who Dares Wins!

  En ny og forfriskende bok om angrepssjakk i partier der den ene rokerer kort og den andre langt. Den unge engelske IM'en undersøker og belyser avgjørende faktorer for seier eller tap i slike skarpe stillinger.

  Kjøp
  Pris
  235
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2010
 • Attacking Strategies for Club Players How to Create a Deadly Attack on the Enemy King

  En høyst instruktiv og faktisk overkommelig moderne bok om hvordan angripe i sjakk fra ulike typer stillinger. Kjekk for alle, men kanskje ideelt lærerik å studere for spillere med ratingnivå cirka 1400 - 2000.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2021
 • Secrets of Positional Sacrifice

  En herlig innholdsrik bok som viser temaet posisjonelle ofre i sjakk gjennom pedagogisk godt kommenterte partier. Hvert av de fem hovedkapitlene har i tillegg et antall treningsoppgaver til leseren.

  Kjøp
  Pris
  405
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2021
 • Alexander Alekhine: Master of Attack

  De russiske forfatterne har på en elegant måte klart å lage en hel taktisk treningsbok utelukkende fra Aljechins partier, derav endel hentet fra simultanspill og noen med Aljechins motspillere i hovedrollen.

  Kjøp
  Pris
  200
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2004
 • Attack & Counterattack in Chess

  Fred Reinfelds gamle klassiker i ny utgave nå med algebraisk (riktig) sjakknotasjon. En pedagogisk ryddig bok om hvordan hvit kan tenke angrep tidlig i partiet og svart tenke motangrep når sjansen byr seg.

  Kjøp
  Pris
  155
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2019
 • Masters of Attack Alexander Alekhine, Boris Spassky, Mikhail Tal

  Herlig: Tre bøker med angrepssterke verdensmestere samlet i én, til også en svært gunstig pris. De russiske forfatterne har skrevet tre bøker som kombinerer læring, nytelse og trening i angrepskunst og kombinasjoner, i tillegg til korte, men gode biografier.

  Kjøp
  Pris
  265
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2018
 • Attacking 101, volume 001

  En praktisk bok om angrepssjakk med 1 e4 for og mot vanlige spillere. Det er Joel Johnson selv i 43 instruktivt og folkelig kommenterte partier mot noe svakere spillere med rating 1000-1800 (tilsvarer kanskje norsk rating 800-1600).

  Kjøp
  Pris
  185
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2013
 • Great Attackers Learn from Kasparov, Tal and Stein

  Først og fremst en fremragerende og inspirert samling av både grundig og pedagogisk kommenterte angrepspartier med Kasparov, Tal og Leonid Stein i hovedrollene.

  Kjøp
  Pris
  220
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2009
 • Attacking Chess for Club Players

  En imøtesett stor bok for vanlige klubbspillere (og oppover) om å bli bedre i angrepssjakk, og dermed også i forsvarsspill. Her er det mange supernyttige temaer og tilhørende øvingsoppgaver.

  Kjøp
  Pris
  310
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2016
 • Attacking 101: Volume 002

  Kjøp
  Pris
  115
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2015
 • Attacking Manual 2

  En 461 siders andre halvdel av stormester Jacob Aagaards imponerende "livsverk" om angrepssjakk. Dette bindet beskriver og illustrerer i stor grad selve angrepsteknikkene og alle de konkrete taktiske temaene når angrepet kan starte for alvor.

  Kjøp
  Pris
  310
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2010
 • The Art of Sacrifice in Chess

  En forstørret nyutgave på engelsk av Rudolf Spielmanns berømte bok "Richtig Opfern!" fra 1935. Karsten Müller har gjennomgått klassikeren og kommer med noen tilleggskommentarer med moderne computerhjelp, og har i tillegg skrevet en supplerende nesten ny halvdel av boka.

  Kjøp
  Pris
  300
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2015
 • Simple Attacking Plans

  En kjekk ny bok om angrep i sjakk for spillere på alminnelig klubbnivå (ratingstyrke omlag 800 - 1400). Amerikanske Fred Wilson er noe så sjeldent som en folkelig sjakkforfatter. Her er det også en del å lære om flere populære åpninger.

  Kjøp
  Pris
  145
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2012
 • Attack!: The Subtle Art of Winning Brilliantly

  Stormester McDonald boltrer seg i ypperlig angrepssjakk gjennom 63 grundig kommenterte partier, de fleste høyest moderne og spennende tematisert. Inspirerende og lærerikt særlig for spillere med ratingstyrke fra 17-1800 og oppover.

  Kjøp
  Pris
  255
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2021
 • Attack with Mikhail Tal

  Faktisk en elegant lærebok om angrepssjakk skrevet av selve kongen av angrep og ofre i sjakk, Mikhail Tal, sammen med Iakov Damsky.

  Kjøp
  Pris
  200
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 1994
 • Art of Attack in Chess

  Denne populære klassikeren fra 60-tallet har oppnådd æren å komme i en ny utgave med tilleggskommentarer av stormester John Nunn og blir stadig trykket opp igjen og studert med stort utbytte av nye generasjoner.

  Kjøp
  Pris
  245
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 1998
 • Starting Out: Attacking Play

  Her skriver stormester James Plaskett en inspirende grunnbok om det han selv har vært og er best til som spiller: kunsten å angripe. Det passer bare bra at han bruker mange av sine egne partier som eksempler. Det første kapitlet slår an tonen med sin visuelt tydelige tittel "Tårnbonden (h-bonden) som boksåpner". Verken boka eller temaet er helt elementært. Den passer trolig best for spillere med ratingstyrke omtrent fra 1000 til 2100.

  Kjøp
  Pris
  190
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2004
 • Grandmaster Preparation: Attack & Defence

  Utrolig nok har GM Jacob Aagaard allerede enda en bok klar. Dette er sjakktrening først og fremst for mesterspillere, med både introduksjoner og treningsoppgaver. Partieksemplene er i stor grad fra de siste årene.

  Kjøp
  Pris
  290
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2013
 • Attacking Chess in the 21st Century

  En usedvanlig pedagogisk gjennomgang av 36 angrepspartier alle spilt på 2000-tallet. Stormester Franco holder god dialog med leseren og avslutter hvert parti med hva vi kan lære av dette partiet. Veldig bra!

  Kjøp
  Pris
  290
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2023
 • Hacking Up the King

  En ny bok med mange angrepspartier og stillinger. Angrep mot Siciliansk og mot Skandinavisk er to av kapitlene i denne boka.

  Kjøp
  Pris
  220
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2014
 • Positional Attacks

  En bok som bugner av elegante angrepstemaer satt litt i system. Lærerikt og ikke minst inspirerende stoff med hele partier, av både stormestere og amatører.

  Kjøp
  Pris
  420
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2014
 • Sacrifice and Initiative in Chess Seize the Moment to Get the Advantage

  Det finnes etterhvert endel bøker om offer, intuisjon og angrepssjakk, men denne nye av den mangeårige verdensstjernen Ivan Sokolov fanger likevel stor interesse. Han har tydelig gjort et stort og engasjert arbeid, som det også framgår av forordet hans.

  Kjøp
  Pris
  285
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2013
 • Sacking the Citadel The History, Theory and Practice of the Classic Bishop Sacrifice

  En imponerende stor og seriøs bok om det ene temaet løperofferet på h7, eller h2, som krediteres Greco for nesten fire hundre år siden. Her lærer vi alle elementer som avgjør når offeret er korrekt og ikke.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2011
 • Attacking Manual 1

  En nyredigert og utvidet utgave av del 1 i Aagaards nye store håndbok i angrepssjakk, med 60 flere sider. Dette er et gedigent stykke arbeid der han beskriver sammenhenger i angrep mot kongen med alle dagens erfaringer.

  Kjøp
  Pris
  320
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2010
 • Formation Attack Strategies

  En stor og folkelig angrepsbok fra Joel Johnsen, fylt av angrepspartier sortert etter alt vi kan tenke oss av temaer. Deilig med kombinasjoner presentert i hele partier.

  Kjøp
  Pris
  370
  Nivå
  C
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2013
 • Formation Attacks

  En stor, innholdsrik, begeistret, folkelig og annerledes bok om angrepssjakk. Nærmest en systematisert kombinasjonsbok med komplette partier som "mot normalt" viser hvor alle disse stillingene kom fra!

  Kjøp
  Pris
  330
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2010
 • The Giants of Power Play Learn from Topalov, Geller, Bronstein, Alekhine and Morphy

  En ny interessant bok fra stormester McDonald, med leksjoner i "power play" gjennom fem store spillere i sjakkhistorien. Han definerer power play som en blanding av forberedelser, psykologi og framfor alt dynamisk spill og sjonglerer ulike temaer mellom bokas fem utvalgte helter.

  Kjøp
  Pris
  255
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2009