Sjakk-bøker Åpningsbøker 1 d4-åpninger

Åpninger med 1 d4 Sf6 2 c4 e6

 • Opening Repertoire Nimzo and Bogo Indian

  Til tross for alle sjakkbøkene i markedet, er dette likevel den første som gir et samlet repertoar for svart med 1 d4 Sf6 2 c4 e6 når det ofte følger Nimzoindisk 3 Sc3 Lb4, mens mot 3 Sf3 (eller 3 g3) kan svart velge Bogoindisk 3...Lb4+.

  Kjøp
  Pris
  270
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2015
 • The Modern Nimzo-Indian

  Stormester Igor Lysyj gir konkrete praktiske oppskrifter på å spille Nimzoindisk med svart, uten å måtte lære unødig kompliserte varianter. En fin bok for interesserte spillere med ratingnivå fra cirka 11-1200 og opp i mesterklassen.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2022
 • Chess explained: The Nimzo-Indian

  En imponerende aktuell gjennomgang av den populære åpningen Nimzoindisk, gjennom 25 instruktive og grundig belyste stormesterpartier. Et flertall av dem (13 av 25) er spilt i 2007.

  Kjøp
  Pris
  100
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2008
 • The Nimzo and Bogo-Indian Revisited A Complete Repertoire for Black

  En imponerende kjekk og overkommelig bok om å spille 1 d4 Sf6 2 c4 e6 som svart, og etter 3 Sc3 Nimzoindisk 3...Lb4 og etter 3 Sf3 Bogoindisk 3...Lb4+. Den unge polske stormesteren serverer stoffet klart og tydelig med gode råd.

  Kjøp
  Pris
  380
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2023
 • Nimzo-Indian and Queen's Indian defences Opening Repertoire

  En moderne, hendig bok for svartspillere med de sunne åpningene Nimzo-indisk 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sc3 Lb4 og Dronningindisk med i stedet 3 Sf3 b6. Boka er bygget opp med 84 passe grundig kommenterte mønsterpartier.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2021
 • Challenging the Nimzo-Indian

  Et naturlig nytt storverk om selve hovedvarianten 4 Dc2 mot Nimzoindisk. En amerikansk IM leverer en stor, grundig og aktuell bok om temaet, fordelt på 21 kapitler og med 80 mønsterpartier som rød tråd i framstillingen.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2007
 • The Nimzo-Indian Bible for White - Vol. 2

  En herlig spesialbok om å spille 4 e3 mot Nimzoindisk. Stormester Pavlovic presenterer stoffet fra hvits side, ofte med flere varianter å velge mellom slik virkeligheten er i denne ganske fleksible åpningen.

  Kjøp
  Pris
  455
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2023
 • The Queen's Indian move by move

  En rykende aktuell bok om solide Dronningindisk 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sf3 b6, som forfatteren viser at også gir endel skarpere muligheter enn vi tradisjonelt tenker. Gjennom 69 hovedpartier gir han også et repertoar for svart i denne åpningen.

  Kjøp
  Pris
  245
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2015
 • A Complete Opening Repertoire for Black Vol.2 Ragozin & Anti-Catalan

  Andre halvdel av bokserien der stormester Swiercz gir svart et oppdatert solid repertoar gjennom å starte med 1 d4 Sf6 2 c4 e6! Her gjelder det andre trekk enn 3 Sc3 som besvares Nimzoindisk med 3...Lb4 (bind 1).

  Kjøp
  Pris
  445
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2023
 • The Nimzo-Indian Bible for White - Vol. 1

  Første av to bind om å spille Nimzoindisk med hvit dekker mulighetene 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sc3 Lb4 4 Dc2, som er svært populært, og 4 Ld2 som er sjeldnere, men har vist seg mer aktuelt enn mange av oss trodde. En stor, men oversiktlig bok.

  Kjøp
  Pris
  415
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2023
 • A Complete Opening Repertoire for Black vol. 1 Nimzo-Indian

  En aktuell og fyldig repertoarbok for svart i Nimzo-indisk. Vi forstår at det kommer to bøker til i denne serien, der svart starter med 1 d4 Sf6 2 c4 e6, eller med andre fortsettelser når hvit finner på noe annet enn 2 c4.

  Kjøp
  Pris
  335
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2021
 • The Catalan move by move

  En ny bok i den populære åpningsserien Move by move. Stormester Neil McDonald har gledelig aktivisert seg mer som forfatter igjen. Her lovpriser og gjennomgår han Katalansk på en god måte. Denne åpningen oppstår gjennom flere trekkrekkefølger.

  Kjøp
  Pris
  270
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2017
 • GM Repertoire: The Queen's Indian Defence

  En repertoarbok for svart med Dronningindisk 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sf3 b6, som oppfølger til Roiz sin Nimzoindisk-bok (3 Sc3 Lb4). Mot hovedvarianten 3 Sf3 b6 4 g3 velger stormester Roiz 4... La6.

  Kjøp
  Pris
  305
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2018
 • Nimzo-Indian Kasparov variation

  Kasparov overrumplet nærmest Karpov med det enkle 4 Sf3 mot Nimzoindisk i matchen da han ble verdensmester i 1985. Kasparov fulgte opp med 5 g3, og Karpov fikk uventet store problemer. Denne boka gir deg ideene for å gjenta suksessen, men også metoder for riktig motspill fra svarts side.

  Kjøp
  Pris
  240
  Nivå
  B-D
  Av
 • Play the Queen's Indian Defence

  En skikkelig repertoarbok for svart med Dronningindisk, altså 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sf3 b6, men forfatteren dekker også ulike alternativer fra hvit, helt fra 1 Sf3 Sf6 2 c4 b6 og 1 d4 Sf6 2 Sf3 e6.

  Kjøp
  Pris
  295
  Nivå
  B-D
  Av
 • The Complete Bogo-Indian Defense

  Endelig en "komplett" bok om Bogoindisk 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sf3 Lb4+, en av åpningene som oppstår når svart forsøker å spille Nimzoindisk 3 Sc3 Lb4. Svart kan også velge Dronningindisk 3 Sf3 b6 eller ty til Dronninggambit 3...d5.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2020
 • A Complete Guide to Defending Against 1 d4 Starting Out: The Nimzo Indian & Starting Out: The Queen's Indian

  To populære åpningsbøker logisk slått sammen til en rimelig felles utgave: Innføring i Nimzoindisk 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sc3 Lb4 og alternativt Dronningindisk 3 Sf3 b6 hvis hvit unnviker "Nimzo".

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2019
 • The Nimzo-Indian Move by Move

  Glede og stas: En skikkelig Nimzoindisk-bok for svartspillere av spesialisten GM John Emms. Formatet er det store i nye serien "move by move" som gjør innholdet ekstra engasjerende og pedagogisk.

  Kjøp
  Pris
  295
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2011
 • Starting Out: The Nimzo-Indian

  Nimzoindisk (1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sc3 Lb4) er som denne boka forteller: "ett av de sunneste og mest populære forsvarene mot 1 d4 og gir svart sjansen til å skape tidlig ubalanse i spillet og kunne spille på gevinst uten å ta en urimelig stor risiko".

  Kjøp
  Pris
  220
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2002
 • GM Repertoire: The Nimzo-Indian Defence

  En mer konkret og presis bok om Nimzoindisk for svart enn vi tidligere har sett. Selv denne sterke og smidige åpningen krever i våre dager noen forberedelser, og stormester Michael Roiz er ekstra godt egnet for oppgaven.

  Kjøp
  Pris
  310
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2017
 • The Queen's Indian Defense Main Line 4.g3 System

  En spesialbok om hovedvariantene 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sf3 b6 4 g3 i Dronningindisk, for både hvit og svart og bygget på 181 aktuelle mønsterpartier. Hvert av de 24 kapitlene har en god introduksjon og en nyttig liten oppsummering.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2018
 • Play the Queen's Indian

  En repertoarbok for svart i den populære åpningen Dronningindisk som de fleste svartspillere vil bruke som supplement til Nimzoindisk hvis hvit spiller 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sf3. Det er en både aktuell, velskrevet og passe grundig bok.

  Kjøp
  Pris
  255
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2009
 • Starting Out: The Queen's Indian

  Dronningindisk (1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sf3 b6) er blant de mest populære og strategisk sunne åpningene. Ultrasolide spillere som Karpov, Kramnik og Anand har vært blant spesialistene på åpningen i moderne tid.

  Kjøp
  Pris
  220
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2004
 • Queen's Indian Defence - Kasparov System

  Denne boka fra 1991 om 4 a3 i Dronningindisk, som her er kalt Kasparov-systemet, er i ferd med å bli utsolgt. Riktigere er vel fortsatt Petrosjan-varianten etter trekkets første store forkjemper, slik Kasparov selv legger vekt på i forordet til boka.

  Kjøp
  Pris
  200
  Nivå
  B-D
  Av
 • The Catalan

  To russiske spesialister har skrevet denne utmerkede boka om Katalansk, som enkelt sagt er "dronninggambit med g3 fra hvit". Det eldste partiet er klassikeren Reti - Bogoljubow fra 1924, og vi finner også et par vakre partier av Aljechin med hvit. Men de aller fleste er fra nyere tid og med moderne storheter på åpningen, som Karpov, Korchnoi, Khalifman, Kramnik, Ivantsjuk og Gelfand. Som typisk bok fra forlaget Everyman er den bygget opp rundt komplette partier snarere enn variant A, B og C, men partiene og variantene er såpass krevende og innholdsrikt stoff at vi mener at denne boka passer best for spillere med ratingstyrke fra omlag 1400 og oppover.

  Kjøp
  Pris
  230
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2004
 • Offbeat Nimzo-Indian

  Omhandler litt mindre spilte varianter i Nimzoindisk, med særlig vekt på de aggressive og alltid aktuelle mulighetene 4 a3, 4 f3 og 4 Lg5. Boka er bygget opp rundt kommenterte mønsterpartier og passer for spillere med ratingstyrke fra omlag 1000-1100 og oppover.

  Kjøp
  Pris
  220
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2005
 • A Cutting-Edge Gambit against the Queen's Indian Hit the Nmzowitsch Variation with 6.d5!

  Et sprekt bondeoffer som selv verdensstjerner har i ermet mot den solide Dronningindisk 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sf3 b6 4 g3 La6, nemlig 5 Dc2 c5 6 d5!?

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2014
 • Play the Catalan

  Katalansk ("dronninggambit med tidlig g3 fra hvit") er en aktuell åpning. Vi ser det bl.a. av den store andelen mønsterpartier i denne nye boka som er spilt med suksess i 2007 og 2008 av kapasiteteter som Kramnik, Ivantsjuk, Gelfand, Vaganjan, Kaidanov, Beljavskij, Karpov, Eljanov og Magnus Carlsen. Katalansk oppstår ofte etter trekkrekkefølgen 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sf3 d5 4 g3. Stormester Nigel Davies har som vanlig skrevet en kompetent og god åpningsbok. Den egner seg kanskje aller best for spillere med rating cirka 1200 - 2200.

  Kjøp
  Pris
  245
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2009
 • The Strategic Nimzo-Indian Volume 1 A Complete Guide to the Rubinstein Variation

  En ny formidabel åpningsbok fra New In Chess. Ivan Sokolov er stor ekspert på 4.e3 mot Nimzoindisk som denne store boka handler om. Han slo bl.a. Kasparov med trekket i 1999. Neste bind vil handle om 4.a3.

  Kjøp
  Pris
  340
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2012
 • Play the 4 f3 Nimzo-Indian

  Vil du spille aggressivt som hvit og straks ryste motspillerens strategiske ambisjoner i Nimzoindisk? Eller være forberedt på det verste som svartspiller i Nimzo?

  Kjøp
  Pris
  100
  Nivå
  C-D
  Av
 • Queen's Indian Defence

  IM Jacob Aagaard er kjent for kvalitetsbøker i sjakk. Her gir han en fin oversikt over teorien i Dronningindisk (1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sf3 b6) i den praktiske serien av åpningsbøker som bygger på bare komplette mønsterpartier.

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  A-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2002
 • Chess explained, The Queen's Indian

  Den andre boka i forlaget Gambits nye åpningsserie handler om den helt populære og viktige åpningen Dronningindisk (1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sf3 b6). Stormester Peter Wells har valgt ut 25 aktuelle partier

  Kjøp
  Pris
  175
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2006
 • Nimzo-Indian Rubinstein

  NÅ PÅ 150-KRONERSTILBUD. En overkommelig og fortsatt noenlunde aktuell bok om de tradisjonelle hovedvariantene mot Nimzo-indisk, med 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sc3 Lb4 4 e3. Boka er inndelt i de tre hovedkapitlene 4...b6, 4...c5 og 4...0-0 (med planen d5). Fem av mønsterpartiene er så nye som fra 2003. IM Angus Dunnington er etterhvert en erfaren sjakktrener og forfatter. Boka gir en ryddig og relativt tøff teoretisk gjennomgang og kan anbefales for spillere med ratingstyrke fra ca 12-1300 og oppover.

  Kjøp
  Pris
  195
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2003
 • Dangerous Weapons: The Nimzo-Indian

  Tre engelske Nimzoindisk-kjennere presenterer 14 forslag til spreke varianter for både hvit og svart som alle blir gjennomgått temmelig grundig.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2006
 • Play the Nimzo-Indian

  En repertoarbok for svart i Nimzo-indisk blir naturlig mottatt med stor interesse. Denne aktuelle og ryddige boka står med 2005 som utgivelsesår, men kom i starten av 2006.

  Kjøp
  Pris
  245
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2006