Sjakk-bøker Sluttspill

Sluttspillstrategi

 • Monster Your Endgame Planning Volume 1

  En fin bok i sluttspilltrening for spillere med ratingnivå fra cirka 14-1500 og oppover. Ferdigheter og forståelse i sluttspill blir bare viktigere og viktigere, med kort tenketid i alle fall mot slutten av partiene. Grivas minner om viktige poenger i ulike typer sluttspill som deretter tester leseren skikkelig i!

  Kjøp
  Pris
  295
  Nivå
  C-D
  Av
 • You move, I win! - A Lesson in Zugzwang

  IM Angos, tidligere gresk mester, har skrevet boka om trekktvang som er et viktig element i sjakk og særlig i sluttspillet. Angos starter med de grunnleggende eksemplene rundt opposisjon og går fram til langt mer krevende stoff fra både sluttspillstudier og stormesterpartier.

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  B-D
  Av
 • Endgame Virtuoso Anatoly Karpov His 105 best endgames!

  En innholdsrik og grundig bok om og med Anatolij Karpovs legendariske sluttspillteknikk, presentert gjennom 105 komplette partier der trekkene er ukommenterte fra åpningen og fram til sent midtspill eller sluttspill og desto mer inngående analysert derfra og inn.

  Kjøp
  Pris
  310
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2007
 • Mastering Endgame Strategy

  Dagens sjakkspillere vasser etterhvert i prima lære- og treningsstoff som var ukjent i forrige generasjon. Hellstens store nye sluttspillbok virker glimrende som systematisk tenkt lærestoff fulgt av 240 oppgaver å løse.

  Kjøp
  Pris
  320
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2013
 • Excelling at Technical Chess Learn to identify and exploit small advantages

  En instruktiv bok i sluttspillteknikk og strategi som framfor alt gir gode hovedregler som du kan spille etter. Ett av utgangspunktene til Aagaard er regelen om at du i sluttspillet om mulig skal være mest mulig aktiv med den sterkeste brikken, og da gjelder rekkefølgen dronning, tårn, konge og lette offiserer. Det meste av boka gjennomgår det han kaller sju tekniske verktøy for å mestre sluttspillet. Her følger vi bl.a. svakheter over fra midtspill til sluttspill. Les selv!

  Kjøp
  Pris
  245
  Nivå
  B-D
  Av
 • Secrets of Endgame Technique (School of Future Champions 3)

  Den berømte trenerduoen er ute med en ny sluttspillbok, eller snarere nyutgivelse, om studiet av sluttspill, sluttspillstrategi og sluttspillteknikk. Her er det usedvanlig mye klokskap i forhold til å utvikle en mer avansert praktisk sluttspillforståelse og rett og slett sjakkforståelse. Forståelsen for strategi og teknikk belyses gjennom flere hele partier fra åpning til slutt.

  Kjøp
  Pris
  340
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2008
 • Praxis des Turmendspiels

  Viktor Kortsjnojs tidligere populære bok om tårnsluttspill er helt utsolgt alle steder på engelsk, men vi kan foreløpig skaffe noen eksemplarer på tysk av denne lille klassikeren.

  Kjøp
  Pris
  215
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 1999
 • Mastering Complex Endgames Practical Lessons, Critical Ideas & Plans

  Unge IM Daniel Naroditsky slår til med en personlig bok om komplekse sluttspill, definert som sluttspill der en ikke kan basere seg bare på sluttspillteori, og må benytte generelle temaer for å finne løsningene.

  Kjøp
  Pris
  330
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2012
 • Practical Endgame Play - Beyond the basics

  Enda en imponerende ny sluttspillbok og antagelig den aller viktigste og mest praktiske for turneringsspillere med ratingstyrke fra omlag 1400 og oppover. Dette er en systematisk gjennomgang av de vanligste typene sluttspill, med eksempler stort sett fra moderne stormesterpraksis og gode introduksjoner til hvert kapittel.

  Kjøp
  Pris
  320
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2007
 • The Greatest Ever Chess Endgames

  En første samling av utvalgte "beste" sluttspill gjennom tidene. Dette er 50 flotte, men også lærerike sluttspill fra virkeligheten, mange slike som har overføringsverdi til vårt eget praktiske spill og kommentert passe forståelig og folkelig.

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2012
 • Endgame Strategy

  En klassisk anbefalt sluttspillbok som nå er tilgjengelig igjen. Jusupov framhever i forordet at boka framfor alt er verdifull fordi Shereshevsky mer enn andre gir leseren konkrete råd og anbefalinger om hvordan du kan bli bedre i sluttspill. Jusupov forteller også at bokas russiske førsteopplag på 50.000 ble utsolgt umiddelbart.

  Kjøp
  Pris
  220
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 1994