Sjakk-bøker Åpningsbøker 1 d4-åpninger

Dronninggambit

 • The Queen's Gambit Declined Chess Explained

  En aktuell bok om ulike Dronninggambit-varianter etter 1 d4 d5 2 c4 e6. Ja, bøkene i åpningsserien "Chess explained" gir en forklaring av ideene i stillingen, egnet for spillere med ratingstyrke fra omlag 1100 og oppover,

  Kjøp
  Pris
  100
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2007
 • The Botvinnik Semi-Slav

  En systematisk og ryddig bok om når hvit besvarer "Semi-Slav" 1 d4 d5 2 c4 c6 3 Sf3 Sf6 4 Sc3 e6 med det skarpeste og antatt sterkeste trekket 5 Lg5. Boka dekker både Botvinnik-varianten 5...dxc4 6 e4 b5 og Moskva-varianten 5... h6

  Kjøp
  Pris
  210 100
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2001
 • Chess Explained: The Meran Semi-Slav

  En aktuell og pedagogisk oversiktlig bok om Halvslavisk, som det heter på norsk når svart spiller først c6, Sf6 og deretter e6 i dronninggambit.

  Kjøp
  Pris
  175 100
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2007
 • Chess Explained: The Main-Line Slav

  En hendig og aktuell åpningsbok, bygget rundt 25 mesterpartier spilt fra 2001 til 2008, alle i hovedvarianten i Slavisk som oppstår etter 1 d4 d5 2 c4 c6 3 Sf3 Sf6 4 Sc3 dxc4, og nå i de aller fleste tilfellene 5 a4 Lf5.

  Kjøp
  Pris
  175 100
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2009
 • A Complete Guide to Queen's Gambit Play

  Et kupp med tre utmerkede Dronninggambit-bøker samlet i én, med 619 sider prima stoff særlig for spillere med ratingnivå cirka 1200 - 2100. "Starting out" fordi forfatterne tar med gode forklaringer, og relevante mesterpartier.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2018
 • Play the Semi-Tarrasch! Part 2

  Nypopulære Semi-Tarrasch dronninggambit tar utgangspunkt i stillingen etter 1 d4 d5 2 c4 e6 3 Sc3 Sf6 4 cxd5 Sxd5. Del 1 handlet om at hvit spiller 5 e4. Denne del 2 handler om alle andre fortsettelser

  Kjøp
  Pris
  305
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2018
 • Openings The Queen's Gambit Read - understand - play

  En god generell grunnbok om hele åpningen Dronninggambit med start fra 1 d4 d5 2 c4. Her er 18 kapitler med like mange hovedsystemer og viktige varianter, med stort sett grei forklaring også.

  Kjøp
  Pris
  270
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2020
 • The Modern Triangle

  En ny bok om svarts lumske spillemåte i Dronninggambit: 1 d4 d5 2 c4 og deretter 2...e6 og 3...c6, eller omvendt i de to neste trekkene, og så gjerne dxc4. F.eks. Noteboom-varianten 2...e6 3 Sf3 c6 4 Sc3 dxc4 5 a4 Lb4 6 e3 b5 7 Ld2 a5 osv.

  Kjøp
  Pris
  250
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2020
 • The Complete Ragozin

  Ragozin-forsvaret i dronninggambit har blitt populært i de siste årene. Her kommer nyeste praksis og analyser. Forfatteren velger som hovedtrekkrekkefølge 1 d4 Sf6 2 c4 e6 3 Sf3 d5 4 Sc3 Lb4, altså som et alternativ hvis hvit med 3 Sf3 unnviker Nimzoindisk.

  Kjøp
  Pris
  335
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2017
 • The Liberated Bishop Defence

  En antagelig første "skikkelig" bok om den sjeldne og ambisiøse åpningen 1 d4 d5 2 c4 Lf5 (eller 2 Sf3 Lf5) som gir en svært fristende frigjøring av løperen, om mulig! Den russiske stormesteren mener altså dette med denne nye boka.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2014
 • The Tarrasch Defence move by move

  Tarrasch er det aktive forsvaret i dronninggambit som mest direkte oppstår etter 1 d4 d5 2 c4 e6 3 Sc3 c5, men svart kan spille disse tre trekkene mot de fleste trekkrekkefølger fra hvits side.

  Kjøp
  Pris
  250
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2013
 • Playing the Ragozin

  Ragozin-varianten (1 d4 d5 2 c4 e6 3 Sf3 Sf6 4 Sc3 Lb4) har blitt et svært populært våpen mot dronninggambit, også på høyeste nivå. Her kommer en grundig og sterk repertoarbok fra stormester Richard Pert og forlaget Quality Chess.

  Kjøp
  Pris
  295
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2016
 • GM Repertoire 10: The Tarrasch Defence

  Et nytt bidrag til dagens ledende serie av faglige åpningsbøker. Her nytt og spennende om Tarrasch dronninggambit sett fra svarts side, etter trekkene 1 d4 d5 2 c4 e6 3 Sc3 c5 med endel mulige trekkrekkefølger og avvik.

  Kjøp
  Pris
  300
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2011
 • The Chigorin Defence move by move

  Tsjigorin-forsvaret i Dronninggambit, 1 d4 d5 2 c4 Sc6!?, er et aktuelt overraskelsesvåpen som også Magnus har spilt noen ganger, bl.a. Kramnik-Carlsen, London 2010 som ett av 61 mønsterpartier i boka. Svart reddet remis i et sluttspill.

  Kjøp
  Pris
  270
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2018
 • Opening Repertoire Queen's Gambit Declined Tarrasch

  En høyst aktuell bok om å spille Tarrasch Dronninggambit, med varianten som Daniil Dubov lanserte med et smell i 2019. Etter 1 d4 d5 2 c4 e6 3 Sc3 c5 4 cxd5 exd5 5 Sf3 Sc6 6 g3 Sf6 7 Lg2 spiller svart 7...cxd4 8 Sxd4 Lc5!

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2023
 • Opening Repertoire: The Slav

  En oppdatert og tiltalende presentasjon av Slavisk dronninggambit for svartspillere: 1 d4 d4 2 c4 c6 og hvis 3 Sf3 Sf6 4 Sc3 dxc4. Også Slavisk-oppstilling mot andre førstetrekk som 1 c4, Sf3, g3, b3 og til og med f4.

  Kjøp
  Pris
  285
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2022
 • The Ragozin Complex A Guide for White and Black

  Noe så sjeldent som en ny betydelig klassisk teoribok på et tema som har vært uforholdsmessig lite behandlet: Ragozin-variantene i dronninggambit etter f.eks. 1 d4 d5 2 c4 e6 3 Sc3 Sf6 4 Sf3 Lb4.

  Kjøp
  Pris
  295
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2011
 • GM Repertoire 17: The Classical Slav

  Avrukhs sterkt imøtesette repertoarbok for svart med klassisk Slavisk dronninggambit: 1 d4 d5 2 c4 c6 3 Sc3 Sf6 4 Sc3 dxc4. Den sterke stormesteren har høstet stor suksess med sine tidligere bøker i denne åpningsserien.

  Kjøp
  Pris
  315
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2014
 • GM Repertoire 20: The Semi-Slav

  En fersk fagbok om de populære og skarpe systemene "Semi-Slav" som starter fra stillingen etter 1 d4 d5 2 c4 c6 3 Sf3 Sf6 4 Sc3 e6, der hvit først og fremst velger mellom 5 e3, det skarpere 5 Lg5, eller eventuelt 5 g3.

  Kjøp
  Pris
  295
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2015
 • Grivas Opening Laboratory, Volume 6

  Sjette bok i Grivas sin nyttige bokserie for hvitspillere med 1 d4 dekker fem ulike systemer i Dronninggambit. Fire av dem åpner teoretisk normalt med 1 d4 d5 2 c4 e6, og ett kapittel dekker ulike varianter av Slavisk forsvar med 2...c6.

  Kjøp
  Pris
  290
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2021
 • The Chigorin Defence

  En fyldig teoribok, innbundet og oversiktlig med 335 sider, om det aggressive og krevende Tsjigorin-forsvaret i dronninggambit: 1 d4 d5 2 c4 Sc6. I vår tid er den store kjemperen Aleksander Morozevich spilleren i verdenseliten som benytter våpenet fra tid til annen. Men vi ser også et parti med Vallejo Pons fra 2002.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2005
 • The Queen's Gambit & Catalan for Black

  Denne boka gir et solid repertoar med svart mot 1 d4, basert på kombinasjonen av klassisk dronninggambit og katalansk, altså hvis hvit spiller g3. Stormester Lanjgava serverer en overbevisende framstilling. Størstedelen av boka handler om dronninggambit.

  Kjøp
  Pris
  255
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2000
 • The Triangle System Noteboom, Marshall Gambit and other Semi-Slav Triangle lines

  En første stor spesialbok om systemene i dronninggambit der svart åpner med bonde-triangelet på c6, d5 og e6. Scherbakov hadde dette som en spesialitet allerede på 90-tallet.

  Kjøp
  Pris
  250
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2012
 • First Steps: Queen's Gambit

  Grunninnføring i ulike varianter av Dronninggambit 1 d4 d5 2 c4, gjennom introduksjoner og utvalgte partier. Med en stor andel spilt på høyt nivå i de siste årene 2014-16, gir boka også trender i noen forgreininger av åpningen.

  Kjøp
  Pris
  250
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2017
 • A Practical White Repertoire with 1.d4 and 2.c4 vol. 1 The Complete Queen's Gambit

  Klassisk sjakk står høyt i kurs. Her er i ganske rask rekkefølge en tredje bok om 1 d4 og 2 c4 for hvit, som bl.a. står litt på skuldrene til de foregående bøkene av Schandorff og Watson. Variantvalgene er delvis de samme, og delvis litt andre.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2013
 • Starting Out: Slav and Semi-Slav

  Både en grunnleggende innføring og en veldig aktuell bok om populære åpningssystemer der svart besvarer 1 d4 d5 2 c4 med 2...c6.

  Kjøp
  Pris
  235
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2005
 • Opening Repertoire the Queen's Gambit

  Stormester Lemos gir et moderne praktisk åpningsrepertoar for hvit med det alltid sterke 1 d4 d5 2 c4. Han bygger opp rundt 60 moderne mesterpartier. Både mot Klassisk dronninggambit 2... e6 og Slavisk 2... c6 foreskriver han en avbyttevariant med tidlig cxd5. I mottatt dronninggambit 2... dxc4 er det 3. e4 som gjelder.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2019
 • GM Repertoire 1B: The Queen's Gambit

  En bok i Boris Avrukhs åpningsrepertoar-serie er en begivenhet for alle som ønsker høy kvalitet. Her behandler han 1 d4 d5 2 c4 fra hvits side, unntatt svaret 2...e6 som han har dekket med Katalansk i bind 1A.

  Kjøp
  Pris
  285
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2016
 • Your Jungle Guide to 1.d4! Vol. 1A Aggressive Enterprise, Queen's Gambit Accepted and Minors

  To teoristerke stormestere innleder en ny serie repertoarbøker for hvit med 1.d4. Første bok handler om en del ulike dronninggambiter, egentlig alle de vesentlige unntatt hovedfortsettelsene 2...e6 og 2...c6.

  Kjøp
  Pris
  370
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2022
 • Fight 1.d4 with the Tarrasch! A Complete Black Repertoire vs. 1.d4

  En imponerende og svært aktuell repertoarbok for svart med Tarrasch dronninggambit, altså med d5, e6 og c5, fra en av de fremste forfatterne av åpningsbøker. Forord av Matthew Sadler.

  Kjøp
  Pris
  355
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2020
 • Complete Slav II

  Andre halvdel av bøkene "Complete Slav" dekker de fleste tradisjonelt viktigste variantene etter 1 d4 d5 2 c4 c6 3 Sf3 Sf6 4 Sc3. Gjennom å behandle bare de sterkeste fortsettelsene holder Sakaev boka i et overkommelig format, og leverer likevel et hovedverk om Slavisk dronninggambit.

  Kjøp
  Pris
  290
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2013
 • The Complete Albin Counter-Gambit A Dangerous Weapon against the Queen's Gambit

  Plutselig et storverk på over 600 sider (!) om Albins motgambit 1 d4 d5 2 c4 e5 som det ikke har vært noen skikkelig bok om. Åpningen har blitt popularisert i senere år av særlig Morozevich. Forfatteren har gjort et stort arbeid.

  Kjøp
  Pris
  400
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2013
 • Understanding the Queen's Gambit Accepted

  To bulgarske spesialister presenterer et oppdatert repertoar for svart med Mottatt dronninggambit (QGA): 1 d4 d5 2 c4 dxc4. En samtidig proff og delikat bok der forfatterne gjerne gir oss minst to ulike varianter å velge mellom.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2015
 • Bf4 in the Queen's Gambit and the Exchange Slav

  En kompetent og moderne bok om aktuelle dronninggambiter med Lf4: Avbyttevariant i både Slavisk og Ortodoks, og Lf4 i vanlig klassisk dronninggambit uten slag på d5. Vi ser Magnus Carlsen med både hvit og svart i denne boka.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2016
 • The Queen's Gambit Declined move by move

  Med avslått dronninggambit menes systemene som oppstår etter 1 d4 d5 2 c4 e6, med ulike trekkrekkefølger. Stormester Nigel Davies viser 72 partier på en pedagogisk grundig måte, og har mer enn vanlig i denne serien valgt side og veileder svart mest.

  Kjøp
  Pris
  290
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2017
 • Play the Queen's Gambit

  En ny grunnbok om en av de mest sentrale sjakkåpningene, og først og fremst en repertoarbok for hvit. Den behandler alle de viktige mulighetene fra stillingen etter 1 d4 d5 2 c4. Du finner da Mottatt dronninggambit med 2...dxc4, Ortodokse varianter med 2...e6 og ulike Slaviske og Halvslaviske med 2...c6, i tillegg til noe om Tsjigorin-forsvaret 2...Sc6, Albins motgambit 2...e5 og 2...Lf5 som gjerne kalles Baltisk forsvar.

  Kjøp
  Pris
  230
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2006
 • Queen's Gambit Structures, Understanding before Moving 2

  En bok om ideer og strukturer i forgreininger av Dronninggambit 1 d4 d5 2 c4, vist med både grundige forklaringer og mønsterpartier fra Botvinnik til Carlsen. En ny serie åpningsbøker som vil formidle det viktigste å forstå om ulike åpninger.

  Kjøp
  Pris
  355
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2018
 • Learn to Play the Queen's Gambit

  En ny og innholdsrik bok som dekker alle viktige varianter av Dronninggambit 1 d4 d5 2 c4 med svaret 2... e6. Det er mye en velkommentert partisamling, og med en overvekt av suksess for hvit, men likevel ikke en repertoarbok.

  Kjøp
  Pris
  420
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2018
 • Queen's Gambit Declined: Vienna

  Ny allround bok om et skarpt system for angrep og motangrep i dronninggambit. I senere år ganske mye spilt på høyt nivå av karer som Anand, Kramnik og Aronian. Dette er nok en åpning du bør kjenne til endel "teori" for å gå inn i.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2018
 • Attacking 1...d5

  Superstormesteren Kiril Georgiev serverer en rekke spennende, ubalanserte oppskrifter for hvit med 1 d4 d5 2 c4. Mot Slavisk 2...c6 vises Geller-Tolush-gambiten, og ellers blant annet en rekke skarpe Katalanere med g3.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2021
 • Complete Slav I

  Imøtesett med ekstra stor interesse i mestermiljøer: Spesialisten Sakajevs første store bok om "moteåpningen" Slavisk dronninggambit! Bokstavelig en tungvekter-bok med oppdaterte analyser av en anerkjent kapasitet.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2012
 • Chess Developments Semi-Slav 5 Bg5

  En oppdatering med partier og analyser fra de siste årene, med stillingen etter 1 d4 d5 2 c4 c6 3 Sf3 Sf6 4 Sc3 e6 5 Lg5 som utgangspunkt. Her spilles både 5...dxc4, 5... h6, 5... Sbd7 og 5... Le7.

  Kjøp
  Pris
  235
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2013
 • Attacking 1...d5 Volume 2

  Med denne boka kompletterer stormester Kiril Georgiev et spenstig, ambisiøst repertoar med dronninggambit som hvit, unntatt Mottatt dronninggambit, som han unngår med trekkrekkefølgen 1 c4 e6 2 Sc3 d5 3 d4.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2022
 • Grivas Opening Laboratory Volume 4

  Fjerde bok i Grivas sin utmerkede serie med et d4-åpningsrepertoar for hvit dekker fire viktige forgreininger fra dronninggambit 1 d4 d5 2 c4. Prisverdig at boka ikke tar et lettvint valg avbyttevarianten.

  Kjøp
  Pris
  290
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2020
 • Play the Semi-Tarrasch! Part 1

  Den ungarske sjakkforfatteren IM Tibor Karolyi med en rykende aktuell bok om Semi-Tarrasch i dronninggambit, som Kramnik viste fram igjen i kandidatturneringen. Bok 1 handler om stillingen 1 d4 d5 2 Sf3 Sf6 3 c4 e6 4 Sc3 c5 5 cxd5 Sxd5 6 e4.

  Kjøp
  Pris
  290
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2018
 • Opening Repertoire Queen's Gambit Accepted

  En passe grundig repertoarbok for svart mot 1 d4. Mottatt dronninggambit er ikke ueffent forutsatt at svart vet å gå til angrep mot sentrum igjen i fortsettelsen. Boka gir også svar på andre trekk enn 1 c4 etter 1 d4 d5.

  Kjøp
  Pris
  270
  Av
 • Starting Out: Queen's Gambit Declined

  En fremragende ny lærebok om den klassiske dronninggambiten der svart spiller e6 i stedet for c6. Boka tar utgangspunkt i stillingen etter 1 d4 d5 2 c4 e6 3 Sc3 Sf6 4 Lg5 Le7 5 e3, i tillegg til et kapittel om 4 Lf4.

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2006
 • Starting Out: The Queens Gambit

  En god og ganske innholdsrik innføringsbok i alle viktige varianter å kjenne til i den sentrale åpningen Dronninggambit (1 d4 d5 2 c4). Her er det en lærerik kombinasjon av generelle tips og mange illustrerende og aktuelle mesterpartier. Anbefales ekstra for spillere med ratingstyrke omlag 800 - 1600.

  Kjøp
  Pris
  220
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2002
 • The exchange Queen's Gambit for Black

  Avbyttevarianten har blitt hvits mest populære valg mot klassisk dronninggambit: 1 d4 d5 2 c4 e6 3 Sc3 Sf6 4 cxd5 exd5 5 Lg5, men her kommer en bok om hvordan svart bør spille for å få greie og gode sjanser i disse ganske ubalanserte stillingene.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2018
 • Play the Slav

  En repertoarbok for svart i den populære og bunnsolide åpningen Slavisk dronninggambit, altså 1 d4 d5 2 c4 c6. Etter den vanligste fortsettelsen 3 Sf3 Sf6 4 Sc3 velger boka den tradisjonelle hovedvarianten 4...dxc4 5 a4 Lf5

  Kjøp
  Pris
  210
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2008
 • Grivas Opening Laboratory, Volume 5

  Femte del i Grivas sin utmerkede repertoarserie om å spille 1 d4 med hvit, normalt fulgt av 2 c4. Denne boka behandler litt sjeldnere svar i dronninggambit, med Tsjigorin, Tarrasch og Semi-Tarrasch som de mest aktuelle.

  Kjøp
  Pris
  290
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2021
 • Cheparinov's 1.d4! Volume 2 The Slav and Semi-Slav

  En glimrende komplett repertoarbok av Cheparinov om å spille hvit mot Slavisk og Semi-Slav dronninggambit, altså start med 1 d4 d5 2 c4 c6 3 Sf3, med alle mulige alternativer ryddig og høyst kompetent behandlet.

  Kjøp
  Pris
  380
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2022
 • Your Jungle Guide to 1.d4! Volume 1B Aggressive Enterprise Queen's Gambit Accepted

  En omfattende og grundig bok om å spille Mottatt dronninggambit med hvit, med valget: 1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 e4. Her behandles de svarts tre aktuelle angrep mot hvits store sentrum: 3...e5, 3...Sf6 og 3...Sc6.

  Kjøp
  Pris
  380
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2022
 • Declining the Queen's Gambit

  Faktisk en første repertoarbok på flere tiår for svart i den pålitelige åpningen avslått dronninggambit, altså i prinsippet fra trekkene 1 d4 d5 2 c4 e6.

  Kjøp
  Pris
  220
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2011
 • A Practical Black Repertoire with d5, c6 volume 1 The Slav and Other Defences

  En praktisk repertoarbok fra den russiske stormesteren Kornev, denne om å spille Slavisk dronninggambit 1 d4 d5 2 c4 c6 og også svarts valg hvis hvit spiller andre trekk enn 2 c4.

  Kjøp
  Pris
  290
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2017
 • The Queen's Gambit Accepted

  Stormester Max Dlugy leverer en både instruktiv og innholdsrik bok om Mottatt dronninggambit 1 d4 d5 2 c4 dxc4 som er en av spesialåpningene hans. Dessuten skrevet både for hvit- og svartspillere.

  Kjøp
  Pris
  345
  Nivå
  C-D
  Utgivelsesdato
  Juni 2023
 • The Slav

  Det innholdsrike standardverket i markedet om Slavisk dronninggambit, altså med utgangspunkt i stillingen etter 1 d4 d5 2 c4 c6. Åpningen er blant de aller mest spilte mot 1 d4 og en av dem med mest solide resultater for svart.

  Dette er en typisk grundig teoribok bygget opp rundt varianter og er i prinsippet like mye for hvit- og svartspillere. Vi anbefaler den først og fremst til spillere med rating fra omlag 1300 og oppover.

  Kjøp
  Pris
  195
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2001
 • The Double Queen's Gambit A Surprise Weapon for Black

  En stor og seriøs bok om 1 d4 d5 2 c4 c5!?, mye fordi mange stormesterpartier har kommet inn i stillingene i boka fra andre trekkrekkefølger, f.eks. 1 Sf3 d5 2 d4 c5 3 c4 og faktisk også fra Panov-angrepet i Caro-Kann.

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2015
 • The Moscow & Anti-Moscow Variations, An Insider's View

  En skikkelig fagbok skrevet av selve eksperten på Moskva-varianten og Anti-Moskva-varianten i Halvslavisk: 1 d4 d5 2 c4 c6 3 Sf3 Sf6 4 Sc3 e6 5 Lg5 h6 og nå enten 6 Lxf6 eller 6 Lh4.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2010
 • Play 1.d4 d5 2.c4 e6!

  En kjærkommen, kompetent bok om å spille klassisk dronninggambit og katalansk som svart. Den russiske stormesteren Kornev har blitt spesialist på velfungerende og tilgjengelige repertoarbøker, og denne boka dekker uten tvil et behov i markedet.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2018
 • Unusual Queens Gambit Declined

  Dette er boka for svartspillere som ønsker å prøve litt uvanlige muligheter som Tsjigorin-forsvaret i dronninggambit (1 d4 d5 2 c4 Sc6), Albins motgambit (1 d4 d5 2 c4 e5) eller det som her kalles Baltisk forsvar: 1 d4 d5 2 c4 Lf5, og samtidig for alle som spiller 1 d4 med hvit. Boka er bygget opp rundt 67 komplette partier.

  Kjøp
  Pris
  195
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2002
 • Das Schara-Hennig-Gambit

  En ny og kanskje første helt seriøse bok om det skarpe bondeofferet Schara-Hennig-gambiten 1 d4 d5 2 c4 e6 3 Sc3 c5 4 cxd5 cxd4!? som har skapt og kan skape mye trøbbel.

  Kjøp
  Pris
  185
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2011
 • Play the Semi-Slav

  En stor og seriøs repertoarbok med den svært populære Halvslavisk i dronninggambit: 1 d4 d5 2 c4 c6 3 Sf3 Sf6 4 Sc3 e6.

  Kjøp
  Pris
  285
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2008
 • The Art of the Tarrasch Defence Strategies, Techniques and Surprising Idea

  En imponerende bok om Tarrasch dronninggambit som renest oppstår etter 1 d4 d5 2 c4 e6 3 Sc3 c5 4 cxd5 exd5. Stormesteren starter boka med fire varianter som er regnet som dårlige for svart, men som han viser at ikke er det.

  Kjøp
  Pris
  335
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2017
 • The Chebanenko Slav According to Bologan

  Den populære slavisk-varianten 1 d4 d5 2 c4 c6 3 Sf3 SF6 4 Sc3 a6!? er oppkalt etter den moldoviske sjakktreneren Vjatseslav Chebanenko (1942-97) som var trener for blant andre bokas forfatter, den flerårige superstormesteren Victor Bologan.

  Kjøp
  Pris
  305
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2008
 • The Meran and Anti-meran Variations

  En gunstig "fasit" for svartspillere i Meraner dronninggambit 1 d4 d5 2 c4 c6 3 Sf3 Sf6 4 Sc3 e6 5 e3 Sbd7 6 Ld3 dxc4 og Anti-Meraneren 6 Dc2. Dreev mener at systemene er aldeles utmerkede for svart.

  Kjøp
  Pris
  255
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2011
 • Starting Out: Queen's Gambit Accepted

  Mottatt dronninggambit 1 d4 d5 2 c4 dxc4 står nå stødig som en aktuell åpning. Det kjente russiske forfatterparet leverer en pedagogisk god og samtidig relativt avansert bok til å være i serien "Starting out".

  Kjøp
  Pris
  220
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2006
 • Queen's Gambit Declined: Bg5 Systems

  Den kroatisk-engelske stormesteren Bogdan Lalic har skrevet en ryddig bok om Avslått dronninggambit 1 d4 d5 2 c4 e6 der hvit setter løperen på g5, i motsetning til Lf4-variantene som også har vært ganske populære.

  Kjøp
  Pris
  215
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2000
 • Dangerous Weapons: The Queen's Gambit

  Den engelske forfattertrioen gir deg en samling av 14 skarpe og sjeldne variantvalg i dronninggambit 1 d4 d5 2 c4, for både hvit og svart. Her er høyst ulike varianter representert, mest ulike typer av Slavisk, men også Mottatt dronninggambit (1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 e4 b5), Moskvavarianten, Avbyttevarianten, Anti-Wienergambit, Klassisk dronninggambit med det sjokkerende 1 d4 d5 2 c4 e6 3 Sc3 Sf6 4 Sf3 Le7 5 g4, Tarraschvarianten med 6 Lf4 og en oppskrift mot Albins motgambit og Tsigorinforsvaret.

  Kjøp
  Pris
  230
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2008