Sjakk-bøker Åpningsbøker 1 e4-åpninger

Andre forsvar mot 1 e4

 • Opening Repertoire the Modern Defence

  En spennende repertoarbok med Moderne forsvar, g6 og Lg7, og her også tidlig c6 og d6 eller i noen tilfeller d5. Forfatteren presenterer 66 mønsterpartier i en systematisk rekkefølge, og starter med berømte Evans - Suttles fra 1972 (0-1).

  Kjøp
  Pris
  290
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2019
 • Play the Alekhine Defence

  En seriøs og skikkelig repertoarbok for svart med Aljechins forsvar 1 e4 Sf6. Forfatteren, stormester Kornev, skriver i forordet at det er en pålitelig nok åpning som gir tveeggede stillinger med sjanser til initiativ, i motsetning til "matematisk utligning" som i Berlin-forsvaret i Spansk.

  Kjøp
  Pris
  250
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2019
 • Alekhine Defense A Complete Guide

  Et moderne komplett standardverk om Aljechins forsvar 1 e4 Sf6. En både inspirerende, systematisk og faglig sterk bok om denne litt originale, men fortsatt aktuelle åpningen.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2018
 • The Safest Scandinavian

  En fersk repertoarbok for svart i Skandinavisk med 1 e4 d5 2 exd5 Dxd5 3 Sc3 Dd6. Forfatteren mener gjennom den velstrukturerte boka at dette er safe for svart. Sergei Tiviakov er som ventet representert med flest partieksempler.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2016
 • Tiger's Modern

  Et sterkt bidrag fra den originale svenske stormesteren Tiger Hillarp Persson. "Moderne forsvar" er 1 e4 g6 2 d4 Lg7 3 Sc3 d6, normalt uten Sf6 som kjennetegner Pirc-forsvaret. Mot flere av hvits svartrekk følger Tiger i stedet opp med 4...a6. Denne har blitt godt mottatt, ja til og med den ledende boka på Moderne.

  Kjøp
  Pris
  240
  Nivå
  B-D
  Av
 • The Pirc in Black and White Detailed coverage of an enterprising chess opening

  En ny omfangsrik og svært aktuell åpningsbok fra forlaget Everyman. Forfatteren hevder at Pircs forsvar (1 e4 d6 2 d4 Sf6 3 Sc3 g6) beviselig scorer bedre for svart enn mange mener med fordelsvarianter for hvit. Han lover ingen enkle løsninger, men mange nye analyser som ikke minst viser spillbarhet for svart.

  Kjøp
  Pris
  240
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2007
 • Play the Alekhine

  Aljechins forsvar 1 e4 Sf6 kan stadig trekkes opp av hatten som en overraskelse med ikke ubetydelig effekt, og her kommer endelig en oppdatert bok om åpningen. Partiet Topalov - Carlsen, Linares 2008 var en slik liten bombe som ga stor suksess for svart i en av dagens hovedvarianter 1 e4 Sf6 2 e5 Sd5 3 d4 d6 4 Sf3 dxe5 5 Sxe5 c6.

  Kjøp
  Pris
  100
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2009
 • Alekhine Alert! a repertoire for Black against 1 e4

  2000-tallets hittil største og antagelig betydeligste bok om Aljechins forsvar, som har fått en viss renessanse. Taylor starter med Topalov - Carlsen 2008, hvoretter Aljechin, Capablanca, Euwe, Bronstein, Smyslov, Tal, Petrosjan, Spasskij og Fischer viser svarts vesentlige sjanser.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2010
 • The Pirc move by move

  En aktuell bok om og med Pirc-forsvaret 1 e4 d6 2 d4 Sf6 3 Sc3 g6. Stormester Nigel Davies kjenner åpningen godt og presenterer den ikke minst for ambisiøse klubbspillere, gjennom 57 pedagogisk kommenterte partier.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2016
 • Starting Out: The Modern

  Nigel Davies er selv en spesialist på "Moderne forsvar", det å starte med g6 og Lg7 i prinspippet uansett hvits trekk, og siden kunne velge mellom ulike angrep mot hvits valgte oppstilling. Fiffig sjakk. Dette blir i praksis en fleksibel repertoar- og idebok med fine partier særlig fra svarts side. Hovedtyngden er spill mot 1 e4, men boka har også spill mot d4-åpning fra hvit (med c4) og til og med litt mot flankeåpning med 1 Sf3 eller c4.

  Kjøp
  Pris
  230
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2008
 • Opening for White according to Anand 4 (Pirc/moderne)

  Aleksander Khalifman, verdensmester i 1999, fortsetter den populære serien med repertoarbøker med anbefalinger for hvit etter førstetrekket 1 e4. Dette fjerde bindet behandler svarts svarmuligheter 1...d6 (Pirc) og 1...g6 (moderne forsvar). Her dekkes veldig mange ulike oppsett som svart kan velge i fortsettelsen. Passer antagelig best for spillere med ratingstyrke ca 1400 og oppover.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  C-D
  Av
 • Beating Unusual Chess Defences: 1 e4

  En relativt grundig bok med forslag for hvit mot Skandinavisk, Pirc, Moderne, Aljechins forsvar, Moderne Philidor og litt om noen mer sjeldne valg. Flere viktige åpninger som det ikke finnes enkeltstående repertoarbøker mot. Nyttig for både hvit- og svartspillere!

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2011
 • Opening for White according to Anand 5 (Aljechin, 1...Sc6, 1...b6 og andre)

  Khalifman fortsetter sin lovpriste serie med repertoarbøker der hvit spiller 1 e4. Dette nyeste femte bindet tar for seg Aljechins forsvar (1...Sf6) og ellers svarts mer sjeldne muligheter som 1...Sc6 (Nimzowitsch), 1...b6 (Owens forsvar) og 1...a6 som Miles slo Karpov med. Han omtaler bare ganske kort trekk som 1...g5, 1...f5 og 1...Sa6.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  C-D
  Av
 • Alekhines Defence

  Aljechins forsvar 1 e4 Sf6 er stadig en litt uvant og vanskelig åpning for mange e4-spillere å møte, i alle fall hvis motstanderen er godt kjent i terrenget. Kapitlene i denne greie boka er bygget opp rundt 64 mønsterpartier stort sett spilt i tidsrommet 1990-2001.

  Kjøp
  Pris
  230
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2001
 • Scandinavian Defense, The Dynamic 3...Qd6

  En helt ny 2.utgave av boka om 3...Dd6 i Skandinavisk som først kom ut i 2001. En grundig og innholdsrik bok - omlag 100 sider flere enn i førsteutgaven - om et sjeldent åpningssystem som imidlertid har vært spilt av flere storheter, i senere år ikke minst av Sergei Tiviakov ved flere anledninger. Varianten har også det fortrinnet for svartspilleren at han om nesten alltid vil komme dit mot 1.e4, etter 1...d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 og altså 3...Dd6. Stormester Ian Rogers har skrevet forordet.

  Kjøp
  Pris
  310
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2009
 • Modernes Skandinavisch, Band 2

  Endelig et moderne storverk om Skandinavisk 1 e4 d5 2 exd5 Dxd5, forfattet av to tyske stormestere og en FIDE-mester. Denna boka er formidabel på Skandinavisk, med både masse aktuelle partier, analyser og ikke minst strukturer, ideer og temaer langt utover det som er vanlig i en åpningsbok.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2006
 • The Perfect Pirc-Modern Strategic Ideas & Powerful Weapons

  En spennende bok av Moskalenko, denne gang om de beslektede åpningene Pirc 1 e4 d6 2 d4 Sf6 3 Sc3 g6 og Moderne 1 e4 g6, som vanlig høyst leseverdig og poengtert, og dermed pedagogisk. Forordet er av Vassiij Ivantsjuk.

  Kjøp
  Pris
  310
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2013
 • Starting Out: The Scandinavian

  En nesten forbausende innholdsrik ny bok om Skandinavisk. I løpet av 320 sider er det tilsammen 71 hele mønsterpartier, men ikke minst også pedagogiske introduksjoner og oppsummeringer til hvert kapittel.

  Kjøp
  Pris
  235
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2009
 • A Cunning Chess Opening for Black Lure Your Opponent into the Philidor Swamp!

  En ny og litt omfattende bok om Philidor-åpningen som oppstår når svart etter 1 e4 d6 2 d4 Sf6 3 Sc3 "overrasker" med 3... e5 i stedet for Pirc-forsvaret med 3... g6. Philidor selv spilte på gamlemåten 1 e4 e5 2 Sf3 d6.

  Kjøp
  Pris
  295
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2015
 • Alekhine Defence

  En innholdsrik og grei teoribok om Aljechins forsvar 1 e4 Sf6 av to ungarske spesialister på åpningen. Oversettelsen fra ungarsk til engelsk er ikke perfekt, uten at det skjemmer de sjakkmessige vurderingene noe vesentlig.

  Kjøp
  Pris
  215
  Nivå
  B-D
  Av
 • First Steps: the Scandinavian

  Skandinavisk (1 e4 d5) er praktisk idet svart bestemmer hvilken åpning som skal spilles! Denne boka gir en grei innføring som bør være tilstrekkelig og passende for spillere med ratingnivå ca 900 - 1800 som vil "ha en åpning" eller prøve noe nytt.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2018
 • The Scandinavian move by move

  Ferskt, grundig og populært om Skandinavisk med 1 e4 d5 2 exd5 Dxd5 3 Sc3 Dd6!? som er Tiviakovs store spesialitet blant de sterke stormesterne. Boka dekker også 3 Sf3 og andre avvik fra hvits side.

  Kjøp
  Pris
  290
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2013
 • The Hippopotamus Rises

  "Flodhesten" er nærmest en fellesbenevnelse for endel ulik åpningsbehandling der svart starter med g6 og Lg7 eller b6 og Lb7 eller begge deler og gjerne også spiller enten d6 eller e6. Noe av dette vil dekkes under paraplyen "Moderne forsvar". Navnet henspeiler på at flodhesten ligger under vann og er klar til å reise seg opp det ene eller andre stedet.

  Kjøp
  Pris
  230
  Nivå
  B-D
  Av
 • The 3...Qd8 Scandinavian Simple and Strong

  Skandinavisk med 1 e4 d5 2 exd5 Dxd5 3 Sc3 og nå ikke Da5 eller Dd6 som begge er spennende med den ene ulempen at dronningen kan bli stående litt utsatt..., men 3... Dd8!? Dette er ikke noe som hvitspillerne kan masse teori på!

  Kjøp
  Pris
  250
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2014
 • Dangerous Weapons: The Pirc and Modern

  Oppfriskende varianter for både hvit og svart i Pirc og Moderne forsvar, presentert av tre spesialister. Colin McNab skrev boka The Ultimate Pirc sammen med John Nunn i 1998. James Vigus har hatt suksess med den nyere boka "The Pric in Black and White".

  Kjøp
  Pris
  230
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2009
 • Smerdon's Scandinavian

  En original åpningsbok fra en sterk stormester. Han skriver en stor og spennende bok om de ulike aggressive variantene i Skandinavisk etter 1 e4 d5 2 exd5 Sf6 der svart gjerne ofrer materiell for initiativ og angrep. Fasten your seatbelts!

  Kjøp
  Pris
  340
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2015
 • Carpathian Warrior 2

  Bind 2 i denne ambisiøse serien av åpningsbøker handler liksom første bok om ulike varianter i Pirc og Moderne forsvar, denne gang først og fremst det aggressive trekket 4 g4. Nytt i denne boka er ellers en virkelig omfangsrik behandling også av det såkalte "Chaos Counter Attack": 1 d4 g6 2 c4 Lg7 3 Sc3 c5 4 d5 Lxc3+ 5 bxc3 f5 som for mange år siden ble dekket av David Norwood, en av pionerene i denne utfordrende åpningen.

  Kjøp
  Pris
  310
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2008
 • The Alekhine Defence move by move

  Aljechins forsvar 1 e4 Sf6 kan virke paradoksalt, men synes å være en undervurdert og dermed ekstra fullverdig åpning. Denne store boka gir masse godt stoff og god lærdom gjennom 57 svært grundig gjennomgåtte partier.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2014
 • The Modern Tiger

  Stor utvidelse og atskillig forvandling fra Tiger's Modern for 9 år siden til nye "The Modern Tiger"! GM Tiger Hillarp Persson har høstet mange nye erfaringer i sitt Moderne forsvar, blant annet med 1 e4 g6 2 d4 Lg7 3 Sc3 d6 4 Le3 a6!

  Kjøp
  Pris
  295
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2014
 • Scandinavian Defense, The Dynamic 3...Qd6

  En sympatisk og innholdsrik bok om den sjeldne åpningsvarianten 1 e4 d5 2 exd5 Dxd5 3 Sc3 Dd6!? som for det første har fordelen at svart i praksis kan velge den i alle partier mot 1 e4. For det andre ser den ut til å være spillbar, slik storheter som Bronstein og Dzindzhiashasvili har vist i praksis. Summa summarum et mulig spesialvåpen for flere! Forfatteren er en internasjonal mester i fjernsjakk (postsjakk). Varianten og boka tror vi kan benyttes av spillere med ratingstyrke fra omlag 1100 og oppover.

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  B-D
  Av
 • Play the Scandinavian

  En ny, stor og grundig spesialbok om Skandinavisk med hovedvarianten 3... Da5 (etter 1 e4 d5 2 exd5 Dxd5).

  Kjøp
  Pris
  290
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2010
 • Starting Out: The Pirc/Modern

  Enda et vellykket bind i serien "Starting out". Her gis det et godt grunnlag for å mestre de to beslektede åpningene Pirc (1 e4 d6 2 d4 Sf6 3 Sc3 g6) og Moderne forsvar (1 e4 g6 2 d4 Lg7).

  Kjøp
  Pris
  235
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2003
 • A Complete Guide to the Pirc/Modern Complex

  To utmerkede introduksjonsbøker om åpningene Moderne og Pirc er slått sammen i ett bind og tilbys rimelig. Stormesterne Gallagher og Davies har stor kompetanse på disse spennende systemene for svart, og er i tillegg gode pedagoger.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2018
 • The Alekhine Defense Playbook

  Inneholder fra forfatterens egen erfaring mange partier og stoff som ikke står i andre bøker og dermed et interessant supplement for alle som spiller Aljechins forsvar 1 e4 Sf6.

  Kjøp
  Pris
  100
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2000
 • The Modern Scandinavian

  En oppdatert og litt utvidet "Modernes Skandinavisch 2" på engelsk! Boka har vært så bra at flere har strukket seg til å kunne lese tysk. Dette er Bibelen om hovedvarianten 1 e4 d5 2 exd5 Dxd5 3 Sc3 Da5.

  Kjøp
  Pris
  325
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2011
 • Starting Out: Alekhine's Defence

  En fin og samtidig aktuell grunnbok om Aljechins forsvar: 1 e4 Sf6. Som vanlig i Starting out-serien gir forfatteren en veldig ryddig oversikt og endel viktige forklaringer, men mange av partieksemplene kan deretter være temmelig avanserte. Slik er jo sjakken.

  Åpningen spilles ikke veldig ofte i dag, men iblant dukker den opp med gode resultater for svart, som da Magnus plutselig slo Topalov med den, nærmest rett fra åpningen. Boka passer for spillere med ratingstyrke omlag 1000 - 2100.

  Kjøp
  Pris
  230
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2004
 • The Modern Defence move by move

  Turen har kommet til "Moderne forsvar" i denne populære serien. En innholdsrik bok på hele 400 sider med utgangspunkt i 1 e4 g6, men den behandler også svarts spill mot 1 d4 og 1 c4.

  Kjøp
  Pris
  260
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2012
 • Chess Developments: The Pirc

  "Endelig en ny Pirc-bok." IM James Vigus følger opp sin anerkjente "The Pirc in Black and White" fra 2007, og de 50 nye mønsterpartiene er spilt i årene 2007-12.

  Kjøp
  Pris
  230
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2012
 • Understanding the Scandinavian A reliable and challenging system for Black

  En frisk ny bok om Skandinavisk. Forfatteren legger størst vekt på 1 e4 d5 2 exd5 Dxd5 3 Sc3 Dd6, men dekker litt også alternativene 3... Da5 og Dd8, sistnevnte bygget på partiet Caruana - Carlsen 0-1 fra OL i Tromsø.

  Kjøp
  Pris
  250
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2016
 • GM Repertoire: The Pirc Defence

  Den mangeårige Pirc-spesialisten stormester Marin kommer endelig med hovedverket sitt om åpningen som normalt starter med trekkene 1 e4 d6 2 d4 Sf6 3 Sc3 g6. I de to siste kapitlene behandler han også avvik fra hvits side i trekk 2 og 3.

  Kjøp
  Pris
  300
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  November 2017
 • Pirc Alert! A Complete Defense Against 1 e4, 2nd Edition

  En ny 2009-utgave av boka som opprinnelig kom i 2001. Boka var forut for sin tid og har stått seg svært godt i disse årene, men "åtte år er tross alt åtte år". Noen mindre justeringer og endringer er gjort i tekst og analyser. Boka gir et repertoar for svart og mange ideer for hvit,

  Kjøp
  Pris
  335
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2009