Sjakk-bøker

Tenking og psykologi

 • Analyzing the Chess Mind

  En ambisiøs og faglig fundert bok om praktisk psykologi i sjakk, av stormester Boris Gulko, som har en master i psykologi, sammen med sjakkeleven hans Joel Sneed som er professor i psykologi. Forordet er av Lev Alburt.

  Kjøp
  Pris
  330
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2022
 • Winning Ugly in Chess

  En ny seriøs(t) underholdende bok fra IM Lakdawala, om hvordan se muligheter når du ikke står godt! Vi plasserer den under "psykologi og tenking", for dette er virkelig en bok om praktisk sjakkspilling og psykologi fra en som kan inspirere mye på disse områdene. Mange herlige eksempler.

  Kjøp
  Pris
  280
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2019
 • Recognizing Your Opponent's Resources Develop Preventive Thinking

  Denne boka fra selveste Dvoretsky er en begivenhet, med gode forklaringer og mange oppgaver. De fire kapitlene er "Pay Attention to Your Opponent's Resources", "The Process of Elimination", "Traps" og "Prophylactic Thinking".

  Kjøp
  Pris
  285
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  August 2015
 • The Improving Chess Thinker

  Et hederlig forsøk på en moderne, populær bok om det krevende temaet sjakktenking for alminnelige spillere under stormesternivå... Denne nye utgaven av Heismans bok har 308 sider mens den forrige hadde 220.

  Kjøp
  Pris
  205
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2014
 • The Complete Chess Swindler How to save points from lost positions

  En fantastisk spennende bok om alle triksene og fallgrubene som utgjør "svindlene" i sjakk. Handler om hvordan redde poeng i tapte stilling, og kanskje ikke minst hvordan unngå å gi bort poeng i stillinger som er "vunnet"...

  Kjøp
  Pris
  295
  Av
  Utgivelsesdato
  Februar 2020
 • Oops! I resigned again!

  En både underholdende og ganske seriøs bok med partier der den ene spilleren har gitt opp i en stilling som slett ikke var tapt. Stormester og sjakkjournalist Ian Rogers har også systematisert eksemplene fint.

  Kjøp
  Pris
  200
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2021
 • How to Swindle in Chess

  Plutselig har det kommet to bøker, temmelig ulike, om temaet svindling i sjakk. Andrew Soltis sine bøker har alltid en egen leseverdig sjarm med fine eksempler. 16 sider er viet til "Magnus the Swindler".

  Kjøp
  Pris
  240
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 2020
 • Chess Recipes from the Grandmaster's Kitchen Lessons in chess strategy and thinking methods

  Stormester og sjakktrener Valeri Beim skriver gode bøker, og her presenterer han funnene sine i det viktige temaet HVORDAN stormestere kommer fram til beslutningen om hvilket trekk de skal gjøre.

  Kjøp
  Pris
  200
  Nivå
  C-D
  Av
 • Devious Chess How to Bend the Rules and Win

  En sjakkpsykologisk bok av en israelsk FM som også er profesjonell psykolog. Kapitlene i denne "djevelske" boka har friske navn.

  Kjøp
  Pris
  205
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2006
 • Attacking the Strongpoint The Philosophy of Chess

  Endelig boka av og med den geniale stormesteren, analytikeren og sjakkfilosofen Igor Zaitsev. Ingen annen kunne så naturlig ha forord og hilsener fra både Karpov, Kasparov og Dvoretsky. En øyeblikkelig klassiker.

  Kjøp
  Pris
  295
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2021
 • Chess for Hawks Improve your vision, sharpen your talons, forget your fear

  IM Lakdawala skriver om verdien og effekten av å være en hauk i sjakk, og ikke en due. Her er det samlet mye erfaring og mange tips både fra hans spillekarriere og fra mange av sjakkverdenens størrelser. Severdig og leseverdig.

  Kjøp
  Pris
  290
  Av
  Utgivelsesdato
  Mai 2017
 • Chess Logic in Practice

  Denne boka har ambisjonen å være et verktøy for å strukterere leserens tanker under sjakkpartier. De to hoveddelene i boka er konsepter for tenking og posisjonelle konsepter. Det er mange spennende kapitler, og forfatteren bygger mye på egen erfaring både som spiller og trener.

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2019
 • Chess Psychology - The Will to Win!

  En kanskje første bok om psykologi og mental innstilling til spillet, med konkrete forslag, for ganske ferske voksenspillere eller andre med moderat spillestyrke, men evne til også å lese lengre tekster og resonnementer på engelsk.

  Kjøp
  Pris
  215
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2013
 • Risk & Bluff in Chess The Art of Taking Calculated Risks

  Tukmakov, en stor Sovjetspiller på 70- og 80-tallet og i dag trener for Anish Giri, leverer en ny spennende bok om det daglige sjakktemaet å ta en kalkulert risiko, som det ikke er skrevet så mye om.

  Kjøp
  Pris
  310
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2015
 • How to be Lucky in Chess A practical guide in encouraging your opponent to self-destruct!

  Vi har sans for David LeMoirs bøker, også denne om svært praktisk sjakkpsykologi. Boka har humoristiske tegninger og er leseverdig, men tar også seriøst tak i hva vi kan gjøre for oftere å ende på den "heldige" siden i et sjakkparti, slik for eksempel store spillere som Lasker og Tal ble beskyldt for etter at motspillerne hadde gått seg vill.

  Kjøp
  Pris
  205
  Nivå
  B-C
  Av
  Utgivelsesdato
  Desember 2000
 • Chess Improvement: It’s All In The Mindset

  En professor i utdanningspsykologi (og amatørsjakkspiller) har sammen med en erfaren stormester og trener skrevet en bok om hvordan bli bedre i sjakk. Bidrag også fra andre sterke stormestere, og forord av Henrik Carlsen!

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2020
 • Beyond Material

  En spenstig bok om faktorene i sjakkpartiet som går forbi dimensjonen materiell. Forfatteren behandler imponerende systematisk temaene tid, rom (terreng) og psykologi, og gir også leseren treningsoppgaver!

  Kjøp
  Pris
  275
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2019
 • Your Opponent is Overrated A practical guide to inducing errors

  Boka har fått en "salgbar" tittel om rating. Forfatteren forteller at den egentlig skulle hete "No draw!", som passer godt på innholdet at bedre resultater ikke kommer av å spille litt mer perfekt, men å hjelpe motspillerne til å gjøre feil.

  Kjøp
  Pris
  250
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2016
 • Play Unconventional Chess and Win

  En original bok som viser noe av sjakkspillets spennvidde og paradokser på høyt plan, både før og etter at spillemotorene fikk prege sjakkmesternes spill. Boris Gelfand er blant dem som priser denne boka av sine to israelske landsmenn.

  Kjøp
  Pris
  280
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2014
 • Surprise in Chess

  Den israelske FIDE-mesteren og yrkespsykologen har skrevet en bok om temaet overraskelser i sjakk. Avni forsøker virkelig seriøst å angripe et vanskelig emne.

  Kjøp
  Pris
  185
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Mars 1998
 • Mental Toughness in Chess Practical Tips to Strengthen Your Mindset at the Board

  En praktisk bok om mental trening for sjakkspillere skrevet av en proff på mental trening som selv begynte å spille sjakk i voksen alder. En bok som inneholder mange praktiske tips.

  Kjøp
  Pris
  240
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2020
 • Decision-Making at the Chessboard

  En sympatisk bok om dette vanskelige temaet, av den kjente stormesteren fra Ukraina. Boka avsluttes med 18 analyseoppgaver til leseren og etterpå en gjennomgang av disse.

  Kjøp
  Pris
  225
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2003
 • Inside the Chess Mind

  Denne boka er et godt forsøk på å trenge inn i det evige spørsmålet: Hvordan tenker sjakkmesteren og hvordan i forhold til amatøren?

  Kjøp
  Pris
  270
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2004
 • How to Think in Chess

  Hvordan tenke for å vinne i sjakk? Dette er en av bøkene som går mest seriøst inn på denne største utfordringen for sjakkspillere. Den er på relativt høyt nivå og dekker egentlig alle spillets faser, med analyse- og tenketeknikker, metoder for å fremme kreativitet, råd om å sette mål og håndtere stress og mentale blokader og over 200 spesielt utvalgte sjakkoppgaver. Så ble da også denne boka til de to polakkene en bestselger fra den utkom i 2001. Mest for spillere med ratingstyrke fra 1400 og oppover.

  Kjøp
  Pris
  245
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juni 2001
 • Your Best Move A Structured Approach to Move Selection in Chess

  LAR SEG NEPPE SKAFFE LENGER. Sjakkbøker er ofte litt mindre systematiske inni enn utenpå... men ikke denne. Ostman er helt uvanlig systematisk i presentasjonen av bl.a. hvordan finne riktige sjakk-trekk under partiet.

  Kjøp
  Pris
  235
  Nivå
  C
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 2011
 • Chess Psychology Approaching the psychological battle both on and off the board

  Hvorfor er det så mange sjakkspillere som bare klarer remis i en vunnet stilling og taper de som var remis? Hvorfor er den noen som det stadig glipper for i tidsnøden? Hvordan kan en spiller nesten opptre som stormester en dag og nybegynner den neste? Hva er beste måte å slå lavere ratede spillere på, og hva gir best sjanser mot høyere ratede spillere?

  Kjøp
  Pris
  195
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  September 2003
 • The Enigma of Chess Intuition Can You Mobilize Hidden Forces in Your Chess?

  Forsøker å identifisere menneskets og sjakkspillerens viktige og mest mystiske egenskap: intuisjonen. En ny interessant, nyttig og leseverdig bok om sjakk og sjakktenking fra stormesteren og treneren Valeri Beim.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  April 2012
 • Best Play, A New Method For Discovering The Strongest Move Attack, Maneuver, Defend

  I våre dager utkommer de fleste "hemmeligheter" i bokform på engelsk. Her en høyst spennende og original bok av den russiske treneren Shashin som lovprises i et forord av Morozevich om den store betydningen han hadde for verdensstjernen for å komme ut av en formkrise i 2002.

  Kjøp
  Pris
  265
  Nivå
  C-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Juli 2013
 • The Fine Art of Swindling

  En underholdende bok, men samtidig dypt alvorlig om et vanskelig nok tema. Mortazavi påpeker at det viktigste for bokas tema tross alt er å forstå sjakk og sjakkstrategi.

  Kjøp
  Pris
  150
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Januar 1996
 • The Improving Chess Thinker

  En bok som konkret søker å gå inn på sjakktenkning for ulike nivåer framfor alt under mesterstyrke. Dan Heisman innleder med å fortelle at han er særlig interessert i spørsmålene 1) Hvordan lærer sjakkspillere og gjør framgang? og 2) Hvordan tenker sjakkspillere under et parti?

  Kjøp
  Pris
  205
  Nivå
  B-D
  Av
  Utgivelsesdato
  Oktober 2009